- Hirdetés -

A klímavédelem a fő fókusz

|

- Hirdetés -

Három fő irány mentén halad a Magyar Telekom Csoport 2030-ig tartó fenntarthatósági stratégiája. Ebben kiemelt szerepet kap többek között a vásárlók edukálása és a nemek közötti egyenlőség – nyilatkozta a Marketing&Media magazinnak Szabó-Molnár Csilla, a Magyar Telekom ESG-szakértője.

- Most készült el a 2022-es fenntarthatósági jelentésetek, amely 85 oldal lett. A gyakorlatban mit jelent számotokra a fenntarthatóság?

- A Magyar Telekom Csoport 2005 óta kezeli stratégiai szinten a fenntarthatóságot, a tevékenységünket egy hármas pillér mentén – környezet, társadalom, vállalatirányítás – alakítottuk ki, és ötéves stratégiai ciklusokban határoztuk meg. A 2021-ben megalkotott, 2030-ig szóló stratégiánk fő célja, hogy fenntartsuk vezető fenntarthatósági szerepünket vállalatként és infokommunikációs szolgáltatóként. Három fő irányt határoztunk meg a teljes körű fenntarthatósági megfelelés mellett: klímavédelem, digitalizáció, valamint sokszínűség és esélyegyenlőség. A klímavédelem területén célként határoztuk meg, hogy a Scope 1-2 kibocsátásukat 84, a Scope 3-kibocsátásukat 30 százalékkal csökkentjük 2030-ig. A digitalizációs céljaink között szerepel, hogy 2030-ra Magyarországon minden háztartásban biztosítsuk a gigabitképesség lehetőségét, valamint képzésekkel és a digitalizációt támogató projektjeikkel hozzájáruljunk ahhoz, hogy 6 millió ember legyen digitálisan érettebb. A sokszínűségi és esélyegyenlőségi vállalásként azt fogalmaztuk meg, hogy a stratégiai időszak végéig a női vezetők aránya minimum 40 százalék lesz, valamint 100 százalékban akadálymentes szolgáltatást tudjunk nyújtani.

- Miért ilyen hosszú időtávban gondolkoztok?

- A fenntarthatósági stratégiánk kiemelt gondolata, hogy a digitalizációt az emberek, a családok és a vállalkozások fejlődésének, valamint a környezet védelmének szolgálatába állítva az ország vezető fenntartható vállalataként működjön a Magyar Telekom Csoport. A hosszú távú céljainkat azért határoztuk meg 2030-ig, hogy hosszú távon ható programokat valósítsunk meg ezen a területen.

- Mik a legfontosabb stratégiai céljaitok a klíma- és környezetvédelem területén?

- Az egyik fő fókusz a klímavédelem és az ehhez kapcsolódó működési ökohatékonysági célok. A korábbi stratégia több elemét megtartottuk, és azokat kiegészítettük a kibocsátáscsökkentési vállalásoknak megfelelően. Fő célunk 2025-ig, hogy a közvetlen és közvetett kibocsátásainkat nettó nullán tartsuk úgy, hogy közben a 2015-ös bázisévhez viszonyítva a teljes energiafelhasználásunk 16 százalékkal csökkenjen. Ezt az alábbi alcélokkal kívánjuk elérni: a fosszilisüzemanyag-felhasználásunk 40, a vezetékes hálózatunk villamosenergia-felhasználásának 20, amobilhálózatunk villamosenergia-felhasználásának 15, az adatközpontjaink villamosenergia-felhasználásának 13, az épületek energiafelhasználásának 16 százalékos csökkentése, 3000 MWh-nyi saját megújulóenergia felhasználás elérése, valamint a Scope 1-2 kibocsátásaink fennmaradó részének önkéntes ellentételezése. Mindezek mellett növeljük a használt mobiltelefonok visszavételét, visszavesszük és fenntartható módon kezeljük az ügyfelek által használt CPE-eszközöket, a technológiai hulladékunk nem kerül lerakóba, emellett 100 százalékban fenntartható csomagolású saját márkás termékeket forgalmazunk.

- Ki irányítja ezt a csoporton belül? Mekkora szerepet vállalnak ebben a vállalat topvezetői?

- Az ESG-terület 2023 januárja óta a Finance Unithoz és Daria Dodonova gazdasági vezérigazgató-helyetteshez tartozik. A vállalat valamennyi vezetője elkötelezett abban, hogy a 2030-ig kitűzött fenntarthatósági céljainkat megvalósítsuk. Klímavédelmi törekvéseinket olyannyira komolyan gondoljuk, hogy 2022-től a Magyar Telekom Csoport felső vezetőinek javadalmazási rendszerébe is beépítettük a célok elérésének (ESG-teljesítmény) éves lebontását.

- A mai energiapiaci helyzetben a karbonsemlegesség és a zöldenergiára való átállás kulcsfontosságú. Milyen célokat fogalmaztok meg ezen a területen?

- A karbonsemleges működésünk egyik pillére, hogy 100 százalékban megújuló villamos energiát használunk minden tagvállalatnál. Az ügyfeleink egyre inkább a fenntartható termékeket és szolgáltatásokat keresik, így a kockázat csökkentése mellett gazdasági érdekünk is a megújuló energiaforrások használatának hosszú távú biztosítása. Emellett hiszünk abban, hogy a legzöldebb energia az, amit nem használunk fel, így a legfontosabb fejlesztési cél mind az épületek, mind a hálózat esetén, hogy energiamegtakarítási fejlesztéseket végezzünk.

- Mennyire fontos, hogy a dolgozóitok is fontosnak érezzék a fenntarthatóság kérdését?

- A munkatársi közösségi napelemprojektünk keretében idehaza elsőként a Magyar Telekom vezette be a közösségi napelemprojektet, amelynek során a kollégáink egy évre bérbe vesznek napelemet tőlünk, a megtermelt energiát pedig helyben használjuk fel. Kiemelten támogatjuk a távmunka lehetőségét, ami kölcsönös előnyökkel jár mind munkavállalói, mind munkáltatói oldalról. Tavaly több mint 518 ezer távmunkásnapot regisztráltunk, ezzel kollégáink 17,5 millió km utat és 92 évnyi utazási időt spóroltak meg. Mindezek mellett az üzleteinkben már nem használunk szórólapokat, a szerződéseket tableten írjuk alá, és csak akkor nyomtatunk, ha tényleg szükséges.

- Hogyan igyekeztek befolyásolni a stakeholdereiteket, a beszállítóitokat, a partnereiteket ezen a területen?

- Mivel nemcsak a saját működésünket, hanem a beszállítói láncunkat is károsan érintheti a klímaváltozás, ezt a kockázatot a beszállítóink értékelésével enyhíthetjük, továbbá közös érdekünk egy reziliens beszállítói kapcsolati háló kiépítése. Az üzletmenetet befolyásoló kockázatok kezelésére alakítottuk ki a fenntartható beszállítói láncmenedzsment-folyamatot, valamint figyelembe vesszük a karbonlábnyomot a beszállítók kiválasztásánál. Szállítói szerződéseinkben fenntarthatósági, környezetvédelmi klauzulákkal biztosítjuk a törvényi és vállalati elvárásainknak való megfelelőséget.

- Felelős nagyvállalatként fontos a fogyasztók edukációja is. Milyen szolgáltatást kínáltok azoknak, akik szintén fontosnak tartják a környezet védelmét és áldozni is hajlandók erre?

- Az ExtraNet Zöld 1 GB adatbővítő szolgáltatásunkkal 2019 óta az ügyfeleinknek is lehetőséget biztosítunk arra, hogy olyan szolgáltatást találjanak maguknak, amely hozzájárul a klíma védelméhez. Az ezt az opciót választóknak vállaljuk, hogy a felhasznált adatok továbbításához szükséges energiamennyiséggel megegyező energiát a saját napelemes rendszerünkkel termeljük meg. A SIM-kártyáink méretét a felére csökkentettük, emellett Magyarországon elsőként vezettük be az elektronikus SIM-kártyát, így az arra képes okostelefonoknál már teljesen elhagyható a fizikai kártya. Célul tűztük ki, hogy mind a lakossági, mind az üzleti szegmensben megismertessük és elterjesszük az eSIM-et, ezért az üzleteinkben ajánljuk és aktiváljuk a vásárlóinknak az eSIM-mel működő készülékeket. Emellett Ecorating-értékeléssel segítjük az ügyfeleinket, hogy tudatosan alacsonyabb energiaigényű eszközöket tudjanak választani. Nagyvállalati ügyfeleink esetén is bővítjük a portfóliónkat, hogy őket is segítsük fenntarthatósági céljaik elérésében.

- Rengeteg telefonkészülék kerül a hulladékok közé, és ezek nagy részét Afrikában égetik el. Tudtok ez ellen valahogy tenni?

- A környezeti hulladékterhelés csökkentése érdekében a használt eszközeinket lehetőség szerint a vállalaton belül hasznosítjuk, az alkalmazottjainknak, a külső partnereinknek értékesítjük, bérbe/lízingbe adjuk vagy térítés nélkül odaadjuk. Azokon a telephelyeken, ahol az lehetséges, biztosítjuk a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét, szerződések és gyűjtőhelyek felülvizsgálatával, ellenőrzésekkel, kommunikációval javítjuk a hatékonyságot, 2015-ben pedig megjelent a kábelhulladékok kezelésével kapcsolatos csoportszintű Deutsche Telekom-szabályozás, amelynek mi is megfelelünk. A Deutsche Telekom tagvállalatainál 2021-ben egy új projekt indult a körforgásos gazdaságra való átállás, a hulladékok csökkentése és a globális klímavédelemhez való hozzájárulás érdekében. A célok között szerepel az ügyfelek által használt mobiltelefonok visszavételének növelése, az, hogy technológiai hulladék ne kerüljön lerakóba, illetve a 100 százalékos fenntartható csomagolás a saját márkás termékeknél. Tavaly átadtuk újrahasznosításra a teljes technológiai hulladékunkat, amelyből a jelenlegi feldolgozási folyamat eredményeként 88 százalékot sikerült hasznosítani. A Magyar Telekom Csoport a tevékenysége során keletkező hulladékok 57 százalékát újrahasznosította. A Mobildonor Programot 2020-ban indítottuk el, amely az otthon kallódó okostelefonok összegyűjtésével segít rászoruló családoknak, hogy ők is beléphessenek a digitális világba. A programba jelentkezők felajánlhatják a használaton kívüli, de még működőképes készüléket egy rászorulónak, így Mobildonorokká válhatnak.

- A fenntarthatósági stratégiátokon belül hangsúlyos rész foglalkozik a digitalizációval. Hogyan függ össze ez a két terület?

- Az ország digitalizációján dolgozunk, 2030-ra 100 százalékban gigabitképessé tesszük az ügyfeleinket, elérjük az országos 5G-lefedettséget, valamint 6 millió ember felelős digitális érettségében segítünk. Képzéseket biztosítunk, hogy megismerjék és használják a digitális megoldásokat, így támogatjuk a fiatalokat, az időseket és a kkv-szektort is. Európa  zöldátmenetében fontos szerepet kapott a digitalizáció, amely az energiahatékonyság javítása nélkül egyre több energiát használna fel, ezért figyelünk arra, hogy a hálózatainkba energiahatékony eszközöket szerezzünk be, és minden termékünk, szolgáltatásunk feleljen meg a környezeti fenntarthatósági követelményeknek. Továbbá arra, hogy az általunk kínált lehetőségekkel élve ügyfeleink is takarékoskodni tudjanak az energiával, a környezeti erőforrásokkal. Az energiahatékonyság továbbra is kiemelt szerepet kap, míg 2021-től – az új stratégiával együtt – bevezettünk egy klímahatékonysági mutatót. Mindkét mutató szektorspecifikus, a stratégiában csak a magyar tagvállalatok eredményeit értékeljük. A célunk, hogy folyamatosan javítsuk ezeket a mutatókat, összhangban a stratégia digitalizációs és klímás céljaival.

- A sokszínűség és az esélyegyenlőség területén mik a legfontosabb elemei a stratégiának?

- Felismertük azt, hogy a sokszínűség üzleti érték. Az ügyfeleink is sokszínűek, és akkor tudunk számukra megfelelő szolgáltatást nyújtani, ha ismerjük az igényeiket, ám ehhez nekünk is sokfélének kell lennünk. Ahogy egy diverz csapat – sokféle tapasztalattal, háttérrel, szemléletmóddal – jobb teljesítményre képes, éppúgy felfedezhető az üzleti előny a sokszínű csapatok esetén, sőt, ez már mérhető is. A 30 százaléknál magasabb női vezetői arányt felmutató cégek 48 százalékkal jobban teljesítenek, csakúgy, mint a sokszínű felső vezetéssel büszkélkedők: ezeknek 45 százalékkal nagyobb az esélyük a piaci részesedésük növelésére és 70 százalékkal nő az esélyük arra, hogy új piacokat szerezzenek. A sokszínűségünk hozzájárul ahhoz, hogy sokkal jobban megértsük az ügyféligényeket, munkáltatóként pedig stabilan őrizzük a pozíciónkat. Hiszünk a sokszínű vállalatvezetésben, és minden nap tapasztaljuk az ebből származó előnyöket. A felső vezetésünkben 60-40 százalék a nemek aránya, a tágabb vezetői körben ugyanez a hányados 32, csoportszinten 27,7, míg összmunkavállalói szinten a nők aránya 35 százalék. A 2030-ig tartó fenntarthatósági stratégiánk kiemelten foglalkozik a sokszínűséggel, amelyen belül az egyik lényeges célkitűzés a legalább 40 százalékos női vezetői arány elérése. Felelős munkahelyként tudatosan dolgozunk a társadalmi esélyegyenlőség érvényesítésén a munkatársi életciklus minden pontján. Megújítottuk a gyermekvállalás miatti távollétre kerülés és visszatérés folyamatát – ennek eredményeképp a visszafoglalkoztatási arányunk is stabilan javult. Ez a folyamat a tudatos és átlátható karriertervezést helyezi középpontba. Gyermekkuckót létesítettünk a székházban az iskola szünetekben adódó gyermekfelügyeleti nehézségek áthidalására, gyermekbarát irodákat, rugalmas munkarendet, agilis távmunkakultúrát alakítottunk ki. Tavaly óta pedig az apáknak járó törvényi pótszabadságot további 10 nappal kiegészítettük.

- A társadalmi dimenzióban talán a legtöbb szó a nemek közötti bérszakadékról esik szó. Hogy áll ezen a területen a Magyar Telekom?

- Ez a különbség mindenhol megjelenik, és ha meg akarjuk szüntetni, először tudatosítanunk kell a létezését, el kell kezdenünk felmérni és megszüntetni az előidéző tényezőit. Vállalatként jelentős hatással lehetünk a társadalmi bérszakadék visszaszorulására is, a Telekomnál pedig a célunk ezt az egyenlőtlenséget felszámolni. Éppen ezért kezdtünk el foglalkozni a témával, és évről évre megvizsgáljuk ennek az okát a GPG-elemzésünkben. 2020 júliusától évente két alkalommal nemek közötti bérszakadék analízist hajtunk végre, amelynek során esélyegyenlőségi cselekvési tervet határozunk meg az anyasági deficit és a női karrierszakadék csökkentése érdekében. Csatlakoztunk az Amnesty International Magyarország Egy lépéssel közelebb kampányához, amelyben vállalást tettünk arra, hogy nyilvánosságra hozzuk a cégünkön belül mért nemek közötti bérszakadék mértékét, ezáltal hozzájárulva a jövedelemhátrány vállalaton belüli és össztársadalmi tudatosításához és csökkentéséhez. A női alapfizetés és javadalmazás aránya a férfiakéhoz viszonyítva a Magyar Telekomnál minden munkavállalói kategória esetén meghaladja a 93 százalékot, míg vállalatcsoportszinten is 93 százalék feletti az összérték. Azaz a bérszakadék 7 százalék, amelyet szeretnénk ötre vagy az alá csökkenteni 2030-ig.

- Hirdetés -

A KATEGÓRIA TOVÁBBI CIKKEI

Magyar alkotást díjaztak a pármai filmfesztiválon

Fazakas Péter rendező személyesen vette át a Violetta d’Argento díjat A játszma című filmért a pármai filmfesztiválon a hétvégén. (kiemelt fotón: Fazakas Péter átveszi a díjat. Forrás: Nemzeti Filmintézet) Az olaszországi Párma nemzetközi filmfesztiválját 11....

Fontos döntést hozott a Lego

A Lego csoport leállította az újrahasznosított műanyagból készült építőkockák fejlesztésére irányuló egyik kiemelt projektjét, miután kiderült, hogy az eldobható PET-palackokból kinyert új anyag gyártási folyamata magasabb szén-dioxid-kibocsátással járna az eddiginél- írja az MTI a...

Megjött az ősz, borúsabban látjuk a jövőt

Az ősz beköszöntével a lakosság és a vállalkozások is kissé rosszkedvűbbek lettek. A GKI Gazdaságkutató által – az EU támogatásával – végzett felmérés szerint szeptemberben a fogyasztói az és üzleti várakozások is romlottak valamelyest,...

Új vezetővel folytatja a Wolt Magyarország

Augusztus elejétől Hartyányi Orsolya a Wolt Magyarország új ügyvezető igazgatója. Az új cégvezető 2021-ben csatlakozott a vállalathoz, 2023. februárjától a retail üzletágat vezette. Hartyányi Orsolya a Budapesti Gazdasági Egyetemen szerzett közgazdász végzettséget. Karrierjét a...

Technológia-imádó vállalkozó lett Az Év Marketingese

A veszprémi Sóskuthyné Mészáros Mira lett Az Év Marketingese. A fiatal vállalkozónő példátlan gyorsasággal alkalmazza a legújabb technológiai újdonságokat a marketingjében, mellyel kiemelkedett a piaci versenyből. A 16. Marketing Szuperkonferencia keretében megrendezett verseny, idén...

Az Amazon streaming szolgáltatásába is érkeznek a reklámok

A jövő év elejétől hirdetések is láthatók lesznek az Amazon Prime Video szolgáltatásban, igaz egyelőre csak néhány piacon vezetik be az újítást. A cég a lépést azzal indokolta, hogy ezzel megteremtik az alapot ahhoz,...

Life in plastic, it’s fantastic – a Barbie-láz nyomában

A Greta Gerwig által rendezett élő szereplős Barbie a megjelenése utáni hétvégén 377 millió dolláros bevételre tett szert világszerte, és mindössze három héttel később az egymilliárdos álomhatárt is átlépte. De nemcsak a film marketingesei...

A Covid-előtti időkhöz képest is többen vannak az Oktoberfesten

Emelkedett a látogatók száma a müncheni Oktoberfesten a koronavírus-járvány előtti időkhöz képest, a bűncselekmények száma pedig csökkent a világhírű sörfesztivál vasárnap közölt félidős mérlege szerint. Az október 3-ig tartó rendezvény első nyolc napján 3,4 millió...

Formabontó ötletek

Az MI és a digitalizáció átszövi a mindennapjainkat, ami lehetőséget ad arra, hogy a meglévő erőforrásainkat a leghatékonyabban tudjuk használni – mondta el Pantl Péter a legsikeresebb hazai PR-szakembereket felvonultató Top50-es rangsor első helyezettje....

Idén is rengetegen buliztak az Eurojackpot Szuperkoncerten

Az eső ellenére idén is több tízezren énekelték a helyszínen a hazai popzene nagyágyúinak legismertebb, valamint csak itt hallható dalkülönlegességeit. A fellépők, vagyis a Halott Pénz, a ByeAlex és a Slepp, valamint DR BRS...
- Hirdetés -
- Hirdetés -

Legolvasottabb

Sztárban sztár nézőszám

Egyelőre verhetetlennek tűnik a Sztárban sztár leszek

Jelentős előnnyel végzett a nézettségi toplisták élén a TV2-s Sztárban sztár leszek, annak is a vasárnapi adása. Többen nézték a The Voice-t, mint egy héttel korábban, de még így is kikaptak a szombati Sztárban...

Magyar alkotást díjaztak a pármai filmfesztiválon

Fazakas Péter rendező személyesen vette át a Violetta d’Argento díjat A játszma című filmért a pármai filmfesztiválon a hétvégén. (kiemelt fotón: Fazakas Péter átveszi a díjat. Forrás: Nemzeti Filmintézet) Az olaszországi Párma nemzetközi filmfesztiválját 11....

Fontos döntést hozott a Lego

A Lego csoport leállította az újrahasznosított műanyagból készült építőkockák fejlesztésére irányuló egyik kiemelt projektjét, miután kiderült, hogy az eldobható PET-palackokból kinyert új anyag gyártási folyamata magasabb szén-dioxid-kibocsátással járna az eddiginél- írja az MTI a...

Megjött az ősz, borúsabban látjuk a jövőt

Az ősz beköszöntével a lakosság és a vállalkozások is kissé rosszkedvűbbek lettek. A GKI Gazdaságkutató által – az EU támogatásával – végzett felmérés szerint szeptemberben a fogyasztói az és üzleti várakozások is romlottak valamelyest,...

Új vezetővel folytatja a Wolt Magyarország

Augusztus elejétől Hartyányi Orsolya a Wolt Magyarország új ügyvezető igazgatója. Az új cégvezető 2021-ben csatlakozott a vállalathoz, 2023. februárjától a retail üzletágat vezette. Hartyányi Orsolya a Budapesti Gazdasági Egyetemen szerzett közgazdász végzettséget. Karrierjét a...
- Hirdetés -

Podcast

Az oktatás akkor jó, ha felkészít az életre

Milyen kihívások, trendek jellemzik ma az oktatástechnológiát, hogy befolyásolja a diákokat a digitalizáció, lemarad-e a gyerek, ha nincs okostelefonja? Ezeket a témákat is megvitatták a Business Lounge szeptember 13-ai adásában, melynek egyik vendége az...

A hitelesség alapvető faktor

Hogy fest 2023-ban egy kereskedelmi televízió talent managementje, hogyan járulnak hozzá a TV2-nél megforduló arcok a brand erősítéséhez, és fordítva: miért „éri meg” nekik, ha a csatorna menedzseli őket, mint influenszereket? Ezeket a kérdéseket...

Beépült a mindennapokba az élőzenei élmény

Ha nyár, akkor fesztiválok – de vajon magukhoz tértek már az itthoni rendezvények a Covid okozta sokkból? Szervezésről, jegyértékesítésről, kis és nagy rendezvényekről volt szó többek között a Business Lounge augusztus másodikai adásában, melynek...

Don't Miss

Formabontó ötletek

Az MI és a digitalizáció átszövi a mindennapjainkat, ami lehetőséget ad arra, hogy a meglévő erőforrásainkat a leghatékonyabban tudjuk használni – mondta el Pantl Péter a legsikeresebb hazai PR-szakembereket felvonultató Top50-es rangsor első helyezettje....

Magas szinten gondolkodni

Rendszeres reklámkocsmák, éjszakai városfutások, a szakmai kezdetek, a legnagyobb kihívások, miért lehet imádni a marketingszakmát – többek között ezekről beszélt az idei TOP50 marketinges rangsor élén végző Szabó Béla a Marketing&Media magazinnak adott interjúban....

Önazonos kreátorokon, márkakollaborációkon és az AI-on lesz a hangsúly 2024-ben is

Hat éve erősíti a Coca-Cola csapatát Mérő Ádám, lelkesedése pedig azóta is töretlen a világ legértékesebb, legvonzóbb, állítása szerint legjobb marketinggel rendelkező márkája iránt. A tizenöt évnyi ügynökségi oldalt cserélte a brand oldali ügyfélszékre,...

Újra kell gondolni a hierarchiát a szervezetben

Művészettörténészként diplomázott, kulturális és kreatív elköteleződését pedig a Magyar Telekomnál kamatoztatja Kovács András Péter, aki jelenleg a családi szegmenskommunikációért felel és a Warm Up Talks legújabb adásában elárulja: mit jelent az agilis transzformáció, miért...

A felelős márka szerepe soha nem volt olyan fontos, mint ma

Ha a saját tevékenységünkre gondolunk, kulcsfontosságú lett, hogy felhívjuk a figyelmet a tudatosságra és a digitális és kiberbiztonságra ezeknek a technológiáknak a használata kapcsán, amiben a teljes piacnak óriási felelőssége van – mondta el...
- Hirdetés -

SzuperZöld

Fontos döntést hozott a Lego

A Lego csoport leállította az újrahasznosított műanyagból készült építőkockák fejlesztésére irányuló egyik kiemelt projektjét, miután kiderült, hogy az eldobható PET-palackokból kinyert új anyag gyártási folyamata magasabb szén-dioxid-kibocsátással járna az eddiginél- írja az MTI a...

Csomagolásmentes kiszállítással újít a Rossmann

Új, csomagolásmentes házhozszállítási lehetőséget kínál ügyfeleinek a Rossmann. A Rossmann saját autós futárszolgálata immáron szinte végtelenszer újra használható tartós táskákban szállítja ki a rendelt termékeket azoknak, akik rendelésük során ezt a fenntartható opciót választják....

Klímapusztulás: a villamosenergia-ágazaton múlik minden

A villamosenergia-ágazat a kulcsa annak, hogy elérje a karbonsemlegességet az világ 2050-re, egyebek mellett ez áll az Atradius hitelbiztosító tanulmányában. Az ágazati kutatás szerint az energiatermelés felel az üvegházhatású gázkibocsátás 75 százalékáért. A szektor...

DATA

Labdarúgó Eb M4 Sport nézettség

Virágzik a sportturizmus, nagyot nőhet a szurkolók száma

Az Európa-szerte eltérő Covid-19 korlátozások ellenére is 60 százalékkal nőhet idén az új és visszatérő szurkolók száma a sporteseményeken az előző évhez képest. A Mastercard Sportgazdasági Indexe szerint egyre többen költenek olyan sportokra, melyeket...

Kisebbségben vannak a környezettudatos cégek

Bár jobban figyelnek a fenntarthatóságra a magyar nagyvállalatok, még mindig masszív kisebbségben vannak a környezettudatos cégek – többek között ez derül ki a K&H Bank felméréséből. A múlt év utolsó negyedében megkérdezett cégek majdnem...

Rekordmennyiségű reklám jelent meg tavaly a tévécsatornákon

2021-ben a teljes népesség naponta átlagosan 4 óra 54 percet töltött a tévékészülékek előtt, amely mindössze 1 perccel volt kevesebb, mint az egy évvel korábbi tévénézési idő – derül ki a Nielsen Közönségmérés adataiból....