- Hirdetés -

Az utolsó negyedévben tovább növekedett a Telekom

|

- Hirdetés -

Az összbevétel éves összevetésben 3,6 százalékkal, 199,2 milliárd forintra nőtt 2022 negyedik negyedévében, az egész év tekintetében pedig 7,8 százalékkal, 746,7 milliárd forintra emelkedett

A Magyar Telekom közzétette 2022. negyedik negyedévre és egész évre vonatkozó EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit. A negyedéves pénzügyi jelentés nem auditált értékeket tartalmaz az összes pénzügyi időszakra.

Főbb eredmények:

Az összbevétel éves összevetésben 3,6%-kal, 199,2 milliárd forintra nőtt 2022 negyedik negyedévében, az egész év tekintetében pedig 7,8%-kal, 746,7 milliárd forintra emelkedett. A javulás mögött elsősorban a mobil adatforgalomból származó bevételek erőteljes emelkedése és a vezetékes szélessávú bevételek növekedése áll, míg a forint macedón dénárral szembeni gyengülése felerősítette az észak-macedón leányvállalat hozzájárulását.

A mobil bevételek 7,3%-kal, 114,7 milliárd forintra nőttek 2022 negyedik negyedévében az előző év azonos időszakához képest, a mobil adatforgalmi bevételek továbbra is erőteljes növekedésének köszönhetően, ami ellensúlyozta a hangalapú és harmadik féltől származó készülékexport bevétel csökkenését.

A vezetékes bevételek éves összevetésben 6,6%-kal, 62,3 milliárd forintra nőttek 2022 negyedik negyedévében, elsősorban a vezetékes szélessávú és televíziós szolgáltatásokból származó bevételek növekedésének köszönhetően, amit a mindkét országban tapasztalható ügyfélbázis-bővülés okoz.

A rendszerintegrációs (RI) és informatikai (RI/IT) bevételek 17,5%-kal, 22,2 milliárd forintra csökkentek 2022 negyedik negyedévében, mivel a fiskális szigorítások következtében mindkét országban csökkentek a közszféra felé irányuló projektek, emellett a visszaeséshez a Pan-Inform Kft.-t is magában foglaló magyarországi egészségügyi üzletágból származó korábbi bevételek hiánya is hozzájárult.

A közvetlen költségek éves szinten 1,8%-kal voltak alacsonyabbak, és 93,4 milliárd forintot tettek ki 2022 negyedik negyedévében, mivel a bevétel-vezérelt növekedést ellensúlyozta az alacsonyabb követelésekre képezett értékvesztés-képzés.

Az összekapcsolási költségek 2022 negyedik negyedévében 2,7%-kal 6,2 milliárd forintra csökkentek az előző év azonos időszakához képest, ami a magyarországi, hazai mobilszolgáltatók felé irányuló alacsonyabb kifizetéseket tükrözi.

Az RI/IT szolgáltatással kapcsolatos költségek 17,3%-kal, 15,9 milliárd forintra csökkentek 2022 negyedik negyedévében, az alacsonyabb bevételekkel összhangban.

Az értékvesztés miatti veszteségek és nyereségek - pénzügyi és szerződéses eszközök (követelések értékvesztése) 1,3 milliárd forinttal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest, és 2022 negyedik negyedévében 3,9 milliárd forintot tett ki. Ennek, oka, hogy alacsonyabb értékben történt a magyarországi működésnél értékvesztés-képzés az ügyfelek fizetőképességének a kedvezőtlen makrogazdasági tendenciák miatti esetleges romlásának következtében, amit mérsékelt a szerződéses eszközök értékvesztése. Ezt részben ellensúlyozta az észak-macedón működésben elszámolt magasabb értékvesztés, amit az éves leírások és az értékvesztési ráták éves kedvezőtlen változásai okoztak.

A távközlési adó 2022 negyedik negyedévében 4,1%-kal 6,5 milliárd forintra csökkent az előző év azonos időszakához képest, ami az üzleti ügyfelek alacsonyabb mobilhang-használatát tükrözi.

Az egyéb közvetlen költségek 2022 negyedik negyedévében az előző év azonos időszakához képest 5,8%-kal 61,0 milliárd forintra nőttek a magasabb készülékértékesítési költségek és a roaming kifizetések növekedése következtében.

A bruttó fedezet éves szinten 8,9%-kal 105,8 milliárd forintra javult 2022 negyedik negyedévében, elsősorban a távközlési szolgáltatások magasabb hozzájárulásának köszönhetően.

A közvetett költségek éves szinten 10,9 milliárd forinttal, 43,1 milliárd forintra nőttek 2022 negyedik negyedévében, elsősorban a bevezetett távközlési pótadó, valamint az egyéb ráfordítások magasabb szintje miatt.

A személyi jellegű ráfordítások éves szinten 3,2 milliárd forinttal nőttek, és 19,2 milliárd forintot tettek ki 2022 negyedik negyedévében, a 2022. évi béremelés, valamint az éven belüli különböző eloszlás következtében magasabb bónuszköltségek miatt.

A Magyar Kormány június 4-én kiadott rendelete alapján kivetett távközlési pótadó az elektronikus hírközlési szolgáltatásokból származó, a helyi adókról szóló törvény szerinti éves nettó árbevétel után kerül kivetésre, és a 2022-es és 2023-as évekre kell megfizetni. Ennek következtében 2022 negyedik negyedévében 5,7 milliárd forintos költség került elszámolásra a 2022. negyedik negyedévi bevételhez kapcsolódóan.

Az egyéb működési költségek (távközlési pótadó nélkül) 17,0%-kal 20,5 milliárd forintra emelkedtek 2022 negyedik negyedévében az előző év azonos időszakához képest, tükrözve a magas általános inflációból adódó költségnyomás negatív hatását, a forint gyengülését, valamint a magasabb energiaköltségeket, az üzemanyag, a gáz és a villamos energia tekintetében egyaránt.

Az egyéb működési bevételek 1,0 milliárd forinttal nőttek az előző év azonos időszakához képest, és 2,4 milliárd forintot tettek ki 2022 negyedik negyedévében, elsősorban az 5 éven túli időbeli elhatárolások feloldásának köszönhetően.

Az EBITDA éves szinten 3,4%-kal 62,7 milliárd forintra csökkent 2022 negyedik negyedévében, mivel a bruttó eredmény javulását ellensúlyozták a magasabb közvetett költségek, beleértve a távközlési pótadót is. Az EBITDA AL éves szinten 4,9%-kal, 55,7 milliárd forintra csökkent 2022 negyedik negyedévében, a fent említett tényezők, valamint az IFRS 16 szerinti lízingkötelezettséggel kapcsolatos magasabb értékcsökkenési és kamatkiadások miatt, összhangban a kapcsolódó lízingkötelezettségek növekvő volumenével. Az egész év tekintetében az EBITDA 3,0%-kal, az EBITDA AL 2,4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Ezeket a javulásokat elsősorban a szolgáltatási bevételek növekedése, valamint egy informatikai leányvállalat 2022 első negyedévi értékesítéséből származó egyszeri nyereség okozta.

Az értékcsökkenési és amortizációs költségek 12,7%-kal, 34,3 milliárd forintra mérséklődtek 2022 negyedik negyedévében az előző év azonos időszakához képest. Magyarországon a csökkenés hátterében a rézhálózat egyes területeken történő teljes kiváltásából származó alacsonyabb amortizációs költségek álltak, valamint a szoftverekkel kapcsolatos alacsonyabb értékcsökkenési leírások, amelyek az IT infrastruktúra optimalizálásának és a 2022 áprilisában lejárt, és újból megszerzett spektrumengedélyek arányosan alacsonyabb amortizációjának köszönhető. Észak-Macedóniában az alacsonyabb amortizáció a 2021 negyedik negyedévében a végrehajtott RAN-korszerűsítéshez kapcsolódó, lerövidült hasznos élettartam és a felgyorsult értékcsökkenés miatti, egyszeri növekedést tükrözi.

Az időszak eredménye éves szinten 7,0%-kal 17,5 milliárd forintra csökkent 2022 negyedik negyedévében, mivel az alacsonyabb EBITDA és a növekvő pénzügyi költségek ellensúlyozták az alacsonyabb amortizációból fakadó pozitív hatást. A teljes 2022-es évet tekintve, a nyereség 6,7%-kal 67,1 milliárd forintra nőtt, mivel az EBITDA javulása és az alacsonyabb értékcsökkenés és amortizáció ellensúlyozni tudta a magasabb pénzügyi ráfordításokat.

A nettó pénzügyi eredmény a 2021. negyedik negyedévi 2,5 milliárd forintos veszteségről 2022. negyedik negyedévben 7,2 milliárd forintos veszteségre romlott. A kamatráfordítás a lízingkötelezettségekhez kapcsolódó magasabb kamatok és a magasabb átlagos kamatköltségek miatt nőtt. Az egyéb pénzügyi ráfordítások kedvezőtlen változása a származékos ügyletek valós értéken történő értékelésének kedvezőtlenebb eredményeit tükrözi, mutatva a vonatkozó hozamgörbék különböző elmozdulásait, amelyek éves összevetésben romlást eredményeztek.

A nyereségadó éves szinten 14,0%-kal, 3,7 milliárd forintra csökkent 2022 negyedik negyedévében, tükrözve az adózás előtti eredmény éves összevetésben alacsonyabb szintjét.

A nem ellenőrző részesedésekre jutó eredmény éves szinten 0,5 milliárd forinttal 0,6 milliárd forintra nőtt 2022 negyedik negyedévében, mivel a magasabb EBITDA az észak-macedón leányvállalat értékcsökkenési és amortizációs költségének meredek csökkenésével párosult.

A spektrumdíjak nélkül számított szabad cash flow éves szinten 50,9 milliárd forinttal alacsonyabb volt 2022-ben, mivel a magasabb beruházási kifizetések és a 2022 negyedik negyedévében történt távközlési pótadó befizetés ellensúlyozta a pozitív mögöttes eredményeket.

Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója, elmondta: „Az egyre növekvő kihívásokkal teli külső környezet ellenére a mobil adat és gigabit szélessáv iránti keresletnek köszönhetően megőriztük erős kereskedelmi eredményünket 2022-ben. Év végére 1,2 milliónál is több ügyfelünk kapcsolódott gigabit képes technológiával a vezetékes hálózatunkhoz. A töretlen szolgáltatási- és a kiemelkedő ügyfélélmény biztosítása érdekében tett folyamatos erőfeszítéseinknek köszönhetően tovább erősödött piaci pozíciónk, aminek eredményeként a bevételek 7,8%-kal emelkedtek 2022-ben.

Az EBITDA AL 2,4%-kal nőtt 2022-ben éves összehasonlításban. Ezt a növekedést a költséginflációs nyomás és a nemrég bevezetett távközlési pótadó ellenére értük el, ami a Csoport által elért erős kereskedelmi teljesítményt bizonyítja.

2023-ra előre tekintve arra számítunk, hogy a kihívásokkal teli gazdasági környezet miatt továbbra is nyomás nehezedik majd a nyereségességünkre, különösen az energiaárak és az emelkedő beszállítói költségek hatására. Az kereskedelmi teljesítménynek és az ügyfélszerződéseket érintő, korábban bejelentett díjkorrekciónak köszönhetően a bevételek és az EBITDA AL 5%-10% közötti növekedésére számítunk 2023-ban. Várakozásaink szerint a módosított nettó eredmény éves szinten mérsékelten növekedni fog, és a szabad cash-flow megközelítőleg 60 milliárd forintot ér el.

A 2023 utáni időszakot tekintve célunk, hogy tapasztalatainkra és erős piaci pozíciónkra támaszkodva képesek legyünk megbirkózni a piaci körülményekben felmerülő változásokkal, és dinamikus növekedést érjünk el a működési teljesítmény és nyereségesség tekintetében.”

- Hirdetés -

A KATEGÓRIA TOVÁBBI CIKKEI

A nyelvtudást is kiváltja a mesterséges intelligencia

Egy éve még a magyar e-kereskedők harmada indokolta a munkatársak nyelvtudásának hiányával, miért nem terjeszkedik külföldre. Mára azonban ez a probléma szinte megszűnt létezni. A mesterséges intelligenciával percek alatt lefordíthatók teljes weboldalak, termékleírások, hirdetések,...

Ez lett a magyarok kedvenc fizetési eszköze

A Mastercard ismét elvégezte Bankkártya Használati Szokások és Attitűdök nevű kutatását, amelyben a magyarok fizetési szokásait térképezi fel és teszi követhetővé 2009 óta. A mostani eredmények alapján a fizikai bankkártya minden más fizetési megoldást...

Erős évet zárt a COOP

Több mint 10 százalékos növekedés révén 748 milliárd forintos árbevételt ért el a COOP Gazdasági Csoport tavaly – hangzott el a CO-OP Hungary Zrt. közgyűlésén múlt hét csütörtökön. A kihívásokkal teli piaci helyzetben elért...

Óriási bírság jár az illegális megfigyelésért

Nem is gondolnánk, naponta hány alkalommal figyelnek meg, sőt, akár hallgatnak is le bennünket, miközben mi mit sem sejtve vásárolunk, szórakozunk vagy éppen pihenünk. Pedig minden egyes ilyen felvételről részletes és teljeskörű tájékoztatást kellene...

Ez lehet az autóipar jövője

Az autóipar a magyar gazdaság egyik húzóágazata. Az iparág pedig jelenleg történetének legjelentősebb átalakulásán megy keresztül, mely hazánkat is érinti, hiszen a világ legnagyobb autóipari beszállítói közül több is jelentős kutatás-fejlesztési, és ezen belül...

Ezt veszik a magyarok a nyári hónapokban

Nyáron a vásárlói szokások is változnak, hiszen egészen más termékek kerülnek előtérbe a meleg idő beköszöntével. A nyári hónapokban a magyarok körében is az olyan termékek a legkeresettebbek, amelyek segítségével élvezetesebbé tehetik a szabadidős...

Újabb eszközön érhető el az RTL+ teljes kínálata

Az RTL+ a Vodafone TV médiaboxon keresztül is elérhető, így a telekommunikációs szolgáltatók közül elsőként a Vodafone Magyarország előfizetői már nagyképernyőn is megtekinthetik az RTL+ streaming platform mindhárom csomagjának kínálatát. A telekommunikációs szolgáltató ügyfelei...

Ezért dobd a szelektívbe az aludobozokat

Szerencsére egyre több élelmiszeripari és kiskereskedelmi vállalat törekszik a fenntarthatóbb működésre, termelésre, környezetbarát gyártásra és csomagolás használatára. Az alumínium, mint nyersanyag és annak újrahasznosítása kulcsfontosságú szerepet játszik a fenntarthatóbb folyamatok működtetésében, és ebben nem...

Új iroda és új arculat a Mediatornál

Május végétől új irodába költözött a Mediator, a budapesti full-service reklámügynökség a XI. kerületi BudaPart DOWNTOWN-ba tette át székhelyét, ahol egy teljes szintet elfoglalnak. A költözéssel egyidejűleg az idén 18 éves ügynökség lecserélte korábbi...

Rekord a filmvásáron Cannes-ban

Rekordrészvétel volt a 76. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál idején tartott filmvásáron, amely szerda este ért véget. A fesztiválpalota alagsorában rendezett találkozón és vetítéseken több mint 14 ezer akkreditált filmes szakember, producerek, forgalmazók, moziüzemeltetők és alkotók...
- Hirdetés -
- Hirdetés -

Legolvasottabb

Változások az Aldi üzleteiben

Jelentős változásokkal fognak találkozni a jövőben az ALDI vásárlói az áruházak tejtermékhűtőinél. A vállalat az ALDI SÜD csoport többi tagvállalatához hasonlóan a „MILFINA” helyett a jövőben egységesített márkanév, a „MILSANI” alatt forgalmazza a tejtermékeket,...

A nyelvtudást is kiváltja a mesterséges intelligencia

Egy éve még a magyar e-kereskedők harmada indokolta a munkatársak nyelvtudásának hiányával, miért nem terjeszkedik külföldre. Mára azonban ez a probléma szinte megszűnt létezni. A mesterséges intelligenciával percek alatt lefordíthatók teljes weboldalak, termékleírások, hirdetések,...

Ez lett a magyarok kedvenc fizetési eszköze

A Mastercard ismét elvégezte Bankkártya Használati Szokások és Attitűdök nevű kutatását, amelyben a magyarok fizetési szokásait térképezi fel és teszi követhetővé 2009 óta. A mostani eredmények alapján a fizikai bankkártya minden más fizetési megoldást...

Erős évet zárt a COOP

Több mint 10 százalékos növekedés révén 748 milliárd forintos árbevételt ért el a COOP Gazdasági Csoport tavaly – hangzott el a CO-OP Hungary Zrt. közgyűlésén múlt hét csütörtökön. A kihívásokkal teli piaci helyzetben elért...

Óriási bírság jár az illegális megfigyelésért

Nem is gondolnánk, naponta hány alkalommal figyelnek meg, sőt, akár hallgatnak is le bennünket, miközben mi mit sem sejtve vásárolunk, szórakozunk vagy éppen pihenünk. Pedig minden egyes ilyen felvételről részletes és teljeskörű tájékoztatást kellene...

Podcast

A televíziós bevételek nem csökkennek

Streaming ide, digital hirdetések oda, még mindig a televízióhoz fordulnak a legnagyobb hirdetők, hiszen „ezer fő elérését tekintve továbbra is ez a legolcsóbb” – mondja Kosaras Klaudia, az Atmedia kereskedelmi igazgatója. A Business Lounge...

A mozi él és élni akar

Konkurencia-e a streaming, mi vonzza az embereket a moziba 2022-ben és miért értékesebb a mozifilmek előtti reklámblokk? Többek között ez is kiderült a Business Lounge podcast április 12-ei adásából, melynek Kiss Zsuzsanna, a Cinema...

Közösen sokkal könnyebb fejleszteni a szakmai tudást

Az INTREN 100 százalékra növelte tulajdonrészét a JabJab Online Marketing ügynökségben, ennek apropóján Gandera Balázs, az INTREN alapító-ügyvezetője és Bobály Mihály, a JabJab CEO-ja voltak a Business Lounge podcast március 22-ei adásának vendégei. Az...

Don't Miss

A használt cikk a jövő

Egyre nagyobb a divatja a másodkézből szerzett használati tárgyaknak, ruháknak, bútoroknak, hiszen az egyediségen túl ezzel a földet is védi a fogyasztó. Hogy mivel tudja magához csalogatni a potenciális vásárlókat Magyarország egyik legnagyobb online...

Megkérdőjelezni az eddigi triviálisnak gondolt dolgokat

Egy rendezvény megítélése szempontjából a fenntarthatóság egyre fontosabb. A leglényegesebb annak a szemléletmódnak az elsajátítása, hogy az eddig triviálisnak gondolt dolgokat megvizsgáljuk, hogy azoknak van-e fenntarthatóbb módjuk – nyilatkozta lapunknak Fazakas F. János, a...

Valódi változásokat csak közösen érhetünk el

Ambiciózus célt tűzött ki maga elé az Auchan, 2030-ra közel felével csökkentenék áruházaik szén-dioxid-kibocsátását – mondta el Varga-Futó Ildikó. A vállalat hazai CSR-igazgatója beszélt az eddigi fenntarthatósági eredményeikről, a vásárlói edukációról és elárulta azt...

Izgalmas évek előtt állunk

Miért váltott munkahelyet, mivel kezdte a munkát az új pozícióban és milyen tervei vannak – többek között erről is beszélt az mmonline.hu-nak adott interjúban Novák Péter. A Httpool by Aleph új country managere elárulta...

Szuper csapatba kerültem

A kommunikációban használt digitális csatornáknak a különböző generációk digitális fogyasztói szokásaihoz kell igazodniuk – hangsúlyozta Varga-Nagy Eszter, A HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt. március elején kinevezett vállalati kapcsolatok és kommunikációs vezetője az mmonline.hu-nak adott interjúban...
- Hirdetés -

SzuperZöld

Ezért dobd a szelektívbe az aludobozokat

Szerencsére egyre több élelmiszeripari és kiskereskedelmi vállalat törekszik a fenntarthatóbb működésre, termelésre, környezetbarát gyártásra és csomagolás használatára. Az alumínium, mint nyersanyag és annak újrahasznosítása kulcsfontosságú szerepet játszik a fenntarthatóbb folyamatok működtetésében, és ebben nem...

Ismert emberekhez költöztetett vadon élő állatokat a WWF

Gundel Takács Gáborhoz hiúz, Eke Angélához barnamedve költözött be a hetekben, mások lakásában pedig vidra és vaddisznó is felbukkant. De mit keresnek ezek a vadon élő állatok a négy fal között ahelyett, hogy természetes...

Magasabb szintre emelnék a fenntarthatóságot a szépségiparban

A nálunk is népszerű etikus kozmetikai márka a THE BODY SHOP meghirdette Changemaking Beauty programját, amellyel a teljes szépségipar felé intéz kihívást. Mindezt az alapító, Anita Roddick, az első „Changemaker” öröksége alapján.Dame Anita Roddick...

DATA

Labdarúgó Eb M4 Sport nézettség

Virágzik a sportturizmus, nagyot nőhet a szurkolók száma

Az Európa-szerte eltérő Covid-19 korlátozások ellenére is 60 százalékkal nőhet idén az új és visszatérő szurkolók száma a sporteseményeken az előző évhez képest. A Mastercard Sportgazdasági Indexe szerint egyre többen költenek olyan sportokra, melyeket...

Kisebbségben vannak a környezettudatos cégek

Bár jobban figyelnek a fenntarthatóságra a magyar nagyvállalatok, még mindig masszív kisebbségben vannak a környezettudatos cégek – többek között ez derül ki a K&H Bank felméréséből. A múlt év utolsó negyedében megkérdezett cégek majdnem...

Rekordmennyiségű reklám jelent meg tavaly a tévécsatornákon

2021-ben a teljes népesség naponta átlagosan 4 óra 54 percet töltött a tévékészülékek előtt, amely mindössze 1 perccel volt kevesebb, mint az egy évvel korábbi tévénézési idő – derül ki a Nielsen Közönségmérés adataiból....