- Hirdetés -

Erős pénzügyi évet zárt az Erste

|

- Hirdetés -

Az Erste Csoport 8,2 százalékkal 7,7 milliárd euróra növelte működési bevételét a 2021-es pénzügyi évben. Az erőteljes működési teljesítmény a cseh és a magyar kamatemelések, és a hitelállomány stabil növekedése miatt bővülő kamatbevételt, és a térség gazdasági és tőkepiaci fellendülésének köszönhetően növekvő nettó díj- és jutalékbevételt tükröz. A tavalyi kedvező kockázati környezet nyomán a kockázati költségek jelentősen, a 2020-as 1,3 milliárd euróról 159 millió euróra csökkentek 2021-ben. Mindezek hatására az Erste Csoport 1,92 milliárd euró nettó nyereséget könyvelhetett el a 2021-es pénzügyi évben (2020: 783 millió euró, 2019: 1,47 milliárd euró).

“Oroszország Ukrajnával vívott háborújának legújabb fejleményei megdöbbentőek mindenki számára, aki hisz a béke, a demokrácia és a jólét európai eszméjében. A dolgok jelenlegi állása szerint a konfliktusnak megjósolhatatlan következményei lesznek a kontinensre nézve – politikai, gazdasági, de elsősorban humanitárius szempontból. Az Erste Csoportnak nincs leányvállalata Oroszországban vagy Ukrajnában, ezekkel az országokkal kapcsolatos közvetlen kitettségünk elhanyagolható. Ugyanakkor földrajzi közelségünk és az egész régióhoz fűződő mély kapcsolatunk humanitárius felelősséget jelent. Európa szívében működő bankként a régió lakossága mellett állunk támogatással és segítséggel egyaránt” – mondta Bernd Spalt, az Erste Csoport elnök-vezérigazgatója.

Stefan Dörfler, az Erste Csoport pénzügyi igazgatója: “Üzleti modellünk ereje bizonyított, meghatározó a szerepünk a dinamikus közép-európai gazdaságban, és stabil a tőkehelyzetünk. Tisztában vagyunk a kihívásokkal, amelyeket a legújabb fejlemények jelenthetnek, de biztosak vagyunk abban, hogy kiváló pozícióból nézünk szembe velük.

Közép-Kelet-Európa tavalyi gyors gazdasági növekedése a hitelkereslet stabil bővülésével együtt segítette bevételeink növekedését. A rekordszintű díjbevétel a megfelelő költséggazdálkodással együtt működési eredményünk erőteljes növekedéséhez vezetett. Miután a kockázati költségek messze elmaradtak a COVID-járvány által sújtott 2020-as év szintjétől, a nyereség is meredeken emelkedett.

A működési bevétel 8,2 százalékkal nőtt

A nettó kamatbevétel 4975,7 millió euróra nőtt (+4,2 %, 4774,8 millió euróról) elsősorban a cseh és a magyar kamatemelések, az összes piacon tapasztalható erőteljes állománynövekedés, valamint a TLTRO III ausztriai és szlovákiai bevezetéséből adódó egyszeri hatások miatt. A nettó díj- és jutalékbevétel 2303,7 millió euróra nőtt (+16,5 %, 1976,8 millió euróról), amit az erőteljes gazdasági fellendülés, és az emelkedő tőkepiacok támogattak. Növekedést könyveltünk el minden kulcsfontosságú díj- és jutalékkategóriában és minden elsődleges piacon. A nettó kereskedési eredmény 58,6 millió euróra esett vissza (137,6 millió euróról); és a piaci értéken nyilvántartott pénzügyi eszközök nyeresége 173,2 millió euróra nőtt (62,0 millió euróról). A működési bevétel 7742,0 millió euróra nőtt (+8,2 %,l 7155,1 millió euróról).

A működési eredmény 7,1 százalékkal nőtt, a kiadások enyhe növekedését tükrözve

Az általános igazgatási költségek 4306,5 millió eurót értek el (+2 %, 4220,5 millió euróról), a személyi költségek 2578,1 millió euróra növekedtek (+2,3 % 2520,7 millió euróról). A létszám 2,4 százalékkal csökkent, 44 596 főre. Az egyéb igazgatási költségek 1180,3 millió euróra nőttek (+ 1,9 %, 1158,9 millió euróról). Az egyéb igazgatási költségek között szereplő betétbiztosítási alapokba fizetendő hozzájárulások 122,4 millió euróra csökkentek (132,2 millió euróról). Az amortizációs és értékcsökkenési leírás 548,0 millió euróra nőtt (+1,3 %, 540,9 millió euróról). A működési eredmény jelentősen 3435,5 millió euróra nőtt (+17,1 %, 2934,6 millió euróról), és a költség/bevétel ráta nagymértékben javult 55,6 százalékra (59,0 százalék után).

Erőteljes nettó nyereségnövekedés a csökkenő kockázati költségek nyomán

A nettó céltartalék-képzés miatt a pénzügyi eszközökre elszámolt nettó értékvesztés (a kockázati költségek) mínusz 158,8 millió eurót, vagyis az átlagos bruttó ügyfélhitelek állományának arányában 9 bázispontot tett ki (szemben az előző évi mínusz 1294,8 millió euróval és 78 bázisponttal). A hitelekre, valamint kötelezettségekre és garanciákra nettó céltartalékot kellett képezni Csehországban, Romániában, Horvátországban, Szerbiában és Magyarországon, ám ez általában alacsony szinten maradt. Pozitív hozzájárulást jelentettek a már leírt hitelek megtérüléséhez kapcsolódó bevételek és visszaírások, jellemzően Ausztriában (a takarékpénztári szegmensben). A bázisidőszakban a koronavírusra vonatkozó előretekintő információkkal frissített kockázati paraméterek nagymértékű céltartalék képzéseket eredményeztek a hitelekkel, kötelezettségvállalásokkal és garanciákkal szemben. A bruttó ügyfélhitelekhez viszonyított NPL-ráta történelmi mélypontra, 2,4 százalékra csökkent (2,7 százalékról). Az NPL-fedezettségi mutató (biztosítékok nélkül) 90,9 százalékra nőtt (88,6 százalékról).

Az egyéb működési eredmény -310,5 millió euró volt (előző évi -278.3 millió euró). A visszaesés értékelési hatásoknak, valamint – leginkább Ausztriában és Romániában – a szanálási alapokba fizetendő éves hozzájárulás 108,6 millió euróra (93,5 millió euróról) emelkedő összegének tulajdonítható. A bankadók 73,5 millió euróra csökkentek (117,7 millió euróról) elsősorban a szlovák bankadó eltörlése, és az osztrák mérték csökkentése miatt. Jelenleg két elsődleges piacon van érvényben bankadófizetési kötelezettség: Magyarországon a bankadó 15,0 millió euró (előző évi: 14,5 millió euró), a tranzakciós illeték pedig 48,0 millió euró (előző évi: 44,0 millió). Ausztriában a bankadó 10,5 millió eurót tett ki (előző évi: 25,5 millió euró).A bevételt terhelő adók ról 525,2 millió euróra nőttek (342,5 millió euróról). A kisebbségi részesedések utáni jövedelem rekordot döntve 484,8 millió euróra nőtt (242,3 millió euróról) a takarékpénztárak hozzájárulásának jelentős emelkedése miatt. Az anyavállalatra jutó nettó eredmény 1923,4 millió euróra nőtt (783,1 millió euróról) az erős működési eredmény és az alacsony kockázati költségek nyomán.

A hitelállomány 8,6 százalékkal nőtt

Az alaptőke - AT1 tőkeinstrumentumok nélkül - 21,3 milliárd euróra nőtt (2020. decemberi 19,7 milliárd euróról). A szabályozói levonások és a CRR-nek megfelelő szűrés után az elsődleges tier 1 alaptőke (CET 1, végleges) 18,8 milliárd euróra emelkedett (17,1 milliárd euróról), a (végleges) szavatolótőke pedig 24,8 milliárd euróra nőtt (23,6 milliárd euróról). A teljes kockázat – a kockázattal súlyozott eszközök összessége, ideértve a hitelezési, piaci, és működési kockázatokat (CRR szerint végleges) – szerény mértékben 129,6 milliárd euróra nőtt (120,2 milliárd euróról). Az elsődleges tier 1-es alaptőkeráta (CET1, végleges) 14,5 százalékra nőtt (14,2 százalék után), a teljes tőkeráta pedig 19,1 százalékra mérséklődött (19,7 százalékról), főként az AT1 tőkeelem egy részének korai visszaváltása nyomán.

A mérlegfőösszeg 307,4 milliárd euróra nőtt (+10,8 %, 277,4 milliárd euróról). Eszközoldalon a készpénz- és pénzeszközök főként Ausztriában növekedtek, 45,5 milliárd euróra (35,8 milliárd euró után), míg a hitelintézeteknek nyújtott hitelek és más kintlévőségek állománya 21,0 milliárd euróra csökkent (21,5 milliárd euróról). Az ügyfeleknek nyújtott hitelek és követelések (nettó) állománya180,3 milliárd euróra nőtt (+ 8,6 %, 166,1 milliárd euróról). Forrásoldalon a hitelintézetek által elhelyezett betétek állománya jelentős mértékben, 31,9 milliárd euróra nőttek (24,8 milliárd euróról) a megnövekedett EKB-refinanszírozás (TLTROIII-tranzakciók) következtében.. Az ügyfélbetétek állománya az összes elsődleges piacon – de leginkább Ausztriában és Csehországban – emelkedett és 210,5 milliárd eurót tett ki (+ 10,2 %, 191,1 millió euróról). A hitel/betét ráta 85,6 százalékra csökkent (86,9 százalékról).

Előrejelzés

Egyelőre nem lehet megítélni, hogy az Ukrajnában zajló háború milyen makrogazdasági hatásokkal jár és azok milyen mértékben érintik a régiót. Habár Oroszoroszág Kelet-Közép-Európa egyik exportpiacaként betöltött gazdasági szerepe az elmúlt években fokozatosan mérséklődött, a régió legtöbb országa továbbra is függ az orosz energiahordozók importjától.

Az Erste Csoport az egyszámjegyű skála közepéhez közelítő nettó hitelállomány-bővülésre számít. A nettó díj- és jutalékbevétel várhatóan az az egyszámjegyű skála alja és közepe között lévő mértékben bővül. Csakúgy, mint 2021-ben az Erste Csoport célja a kétszámjegyű ROTE (Return On Tangible Equity) elérése. Az Erste Csoport CET1 alaptőkerátája stabil marad.

Habár a kockázati költségek alacsony szintje és a legújabb geopolitikai fejlemények miatt igen nehéz pontos előrejelzést adni, a Erste Csoport úgy véli, hogy 2022-ben a kockázati költségek 20 bázispont alatt maradnak az átlagos bruttó ügyfélhitelek állományának arányában. Az NPL-ráta a várakozások szerint 3,0 százalék alatt marad.

Az egyre súlyosbodó orosz-ukrán háború nem érinti az Erste Csoportot közvetlenül, hiszen a bankcsoport nincs jelen egyik országban sem, a kitettség mindkét ország esetében elhanyagolható, és ebben az összefüggésben nem is várható a kockázati céltartalékok jelentősebb növelése. Közvetett hatások, mint például pénzpiaci volatilitás vagy a szankcióknak az egyes ügyfelekre gyakorolt esetleges tovagyűrűző hatása, azonban nem zárhatók ki.

- Hirdetés -

A KATEGÓRIA TOVÁBBI CIKKEI

Még mindig fontos szerep jut a tévének

A tévénézési szokások generációról generációra változnak, de a televíziók helye egyelőre megingathatatlannak tűnik a háztartásokban – derül ki a Samsung reprezentatív felméréséből. Azonban egyre bővül azon szituációk és tevékenységek köre, ahogyan és amikor bekapcsoljuk...

Panorámakivetítővel érkeznek a luxus-BMW-k

A BMW Head-Up kijelző új nemzedéke a NEUE KLASSE modellgenerációban érkezik meg az utakra. A BMW Panorámakivetítő piaci premierjét Oliver Zipse, a BMW AG igazgatótanácsának elnöke erősítette meg.A BMW teljesen új technológiai platformot fejleszt...

Ezek lehetnek az idei év okos trendjei

Az utóbbi hónapokban újra szárnyra kaphattak a gyártók és a fejlesztők, és hozzánk is végre elérhettek régóta várt okos otthoni innovációk a globális chiphiány mérséklődésével és az ellátási láncok akadozásának javulásával. Sok technológiai újdonsággal,...

Egymást érik az Ukrajna elleni támadások

Az orosz invázió 2022 februári kezdete óta példátlanul intenzívvé váltak az Ukrajna elleni adattörlő (wiper) támadások, az ESET Research most elkészítette az ilyen típusú kibertámadások idővonalát. Jó hír, hogy sok tervezett incidenst sikerült időben...

Rengeteg terméket vitt házhoz a Tesco

Tíz éve indította el házhozszállítási szolgáltatását a Tesco Budapesten, a versenytársak között elsőként. Azóta az áruházlánc 874 településen viszi házhoz az online rendelt termékeket országszerte 2,7 millió háztartásba. A kiszállítók a tíz év alatt...
televízió nézettség

Hétből hat estét nyert a TV2

Múlt héten kicsit csökkent a főműsoridős különbség az RTL és a TV2 között, de az utóbbi még így is kényelmes előnnyel vezet. Továbbra is magas nézőszámmal fut a TV2-n a Sztárban sztár és a...

Extra kijelzővel jön az új csúcsmobil

A fejlett kijelzőtechnológiák terén végzett, átfogó kutatás és fejlesztés (K+F) figyelemre méltó eredménye a HONOR Magic5 sorozat, amely a Magic5 Lite és a Magic5 Pro készülékeket foglalja magába. A Magic5 széria szíve egy bámulatos...

Lassan ébredezik a használtautó-piac

Februárban a DataHouse előzetes adatai szerint 64 900 személygépkocsi cserélt gazdát, ami ugyan 4 százalékkal alatta marad a januári 67 700-as mennyiségnek, ám ha a naptárhatással korrigálunk – február a legrövidebb hónap –, ez...

Mit tenne, ha visszamehetne az időben?

Miközben a 18-65 éves magyar internetezők 38 százalékának nincs semmilyen hosszú távú pénzügyi terve, és a többség pesszimista a közeljövőt illetően, a megkérdezettek több mint harmada kezelné a jelen problémáit a jövőjébe történő beruházással....

Sajtódíjat indít a Siemens

Újraindítja médiadíját a Siemens, amellyel a technológia területén kimagasló minőségű munkát végző újságírókat és tartalomkészítőket kívánja elismerni. A Siemens Media Award 2023 regionális sajtópályázatra Közép- és Kelet-Európa hét országában (Ausztria, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Szerbia,...
- Hirdetés -
- Hirdetés -

Legolvasottabb

Hatalmas változás az Euronics-nél

Az aktuális vásárlói elvárásoknak és igényeknek megfelelően teljesen újraértelmezte budaörsi üzletét az Euronics. Az áruházi térben minden elemet úgy alakítottak ki, hogy vezesse és segítse a látogatót. A több mint 200 millió forintos beruházással...

Még mindig fontos szerep jut a tévének

A tévénézési szokások generációról generációra változnak, de a televíziók helye egyelőre megingathatatlannak tűnik a háztartásokban – derül ki a Samsung reprezentatív felméréséből. Azonban egyre bővül azon szituációk és tevékenységek köre, ahogyan és amikor bekapcsoljuk...

Panorámakivetítővel érkeznek a luxus-BMW-k

A BMW Head-Up kijelző új nemzedéke a NEUE KLASSE modellgenerációban érkezik meg az utakra. A BMW Panorámakivetítő piaci premierjét Oliver Zipse, a BMW AG igazgatótanácsának elnöke erősítette meg.A BMW teljesen új technológiai platformot fejleszt...

Ezek lehetnek az idei év okos trendjei

Az utóbbi hónapokban újra szárnyra kaphattak a gyártók és a fejlesztők, és hozzánk is végre elérhettek régóta várt okos otthoni innovációk a globális chiphiány mérséklődésével és az ellátási láncok akadozásának javulásával. Sok technológiai újdonsággal,...

Egymást érik az Ukrajna elleni támadások

Az orosz invázió 2022 februári kezdete óta példátlanul intenzívvé váltak az Ukrajna elleni adattörlő (wiper) támadások, az ESET Research most elkészítette az ilyen típusú kibertámadások idővonalát. Jó hír, hogy sok tervezett incidenst sikerült időben...

Podcast

Az e-kereskedelem nem elvesz, hanem átalakít és kiegészít

Ha nincs COVID, és nem beteg az ember annyira, hogy ne tudjon kimozdulni otthonról, milyen ingerküszöböt kell elérni ahhoz, hogy valaki automatikusan online akarjon vásárolni? Létezik-e tipikus online vásárló és miért jellemző ránk annyira...

A legfontosabb a brandhez való lojalitás építése

Vajon mik a közös pontok egy lapkiadó és egy kereskedelmi cég munkájában és hogyan alakultak a média- és tartalomfogyasztási, valamint vásárlási szokások az elmúlt években? Varga Anita, a Rossmann Magyarország marketingvezetője és Kovács Tibor,...

Húsz éve nem ilyen volt a vendéglátás

„Már a pandémia előtt is, azt követően pedig kifejezetten erős volt a munkaerőhiány”, ezt a problémát orvosolandó hozta létre Birizdó Ádám és Sebestyén Ádám a Giggle.hu-t. A Business Lounge január 31-ei adásában az alkalmi...

Don't Miss

Gördülékenyebben mennek a dolgok

Németországból érkezett az évi 50 milliárd forintos nettó árbevételt megközelítő CETIN Hungary élére Kübler-Andrási Judit, aki olyan magától értetődően beszél nemrég megszerzett vezérigazgatói pozíciójáról, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy nők nagy technológiai...

Közösségi királyok és királynők

A hazai piacon nagyjából egymillió körüli az üvegplafon, ami körül megáll a rajongótábor bővülése, és aki még nem tart itt, annak van lehetősége a növekedésre – nyilatkozta a Marketing&Media magazinnak Bradács András, a Front...

„Az erős márka kapcsolatban van a kimagasló üzleti teljesítménnyel” – interjú Szabó Melindával

Szabó Melinda, a Deutsche Telekom Signature CEO díjas Senior Vice President-je felfedte előttünk többek között a vállalat különböző marketingdöntései és kreatív nézetei mögött meghúzódó okokat is. Válaszai kapcsán nem csupán egy sikeres és innovatív...

Átalakuló lapkészítési elvek

Az átalakuló lapkészítési elvekről, a sztárhírek kiválasztásáról is beszélt Kolossváry Balázs a Marketing&Mediának adott interjúban. A Blikk és blikk.hu főszerkesztője szerint az Instagram és YouTube sztárok netes követői akkor sem vásárolnak print lapot, ha...

Kevésbé kelendő legendák

Hogyan hat egymásra az online és a print kiadvány, mennyire van esélyük az új címlapsztároknak arra, hogy évekig uralják a borítókat – többek között erről is beszélt Bokor Klára. A Kiskegyed, főszerkesztője elárulta azt...
- Hirdetés -

SzuperZöld

Mesterséges intelligencia teheti zöldebbé a vállalatokat

Egyre ambiciózusabb szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési célokat fogalmaznak meg a vállalatok, azonban ahhoz, hogy érdemi lépéseket tegyenek a nettó zéró kibocsátás felé, precíz adatszolgáltatásra van szükségük: a mesterséges intelligencián alapuló megoldások már erre is megoldást nyújthatnak. Egyre...

A drogériákban is egyre fontosabb a környezettudatosság

Árérzékeny, kissé szkeptikus és nem igazán tájékozott a magyar lakosság a környezetbarát kozmetikai és higiéniai termékekkel kapcsolatban. A fiatalok számára az állatok védelme, az idősebbeknek pedig a hulladék minimalizálása a fontosabb termékválasztáskor – derül...

Legendás kutató érkezik Magyarországra

2023 májusában Magyarországra látogat Dr. Jane Goodall, világhírű főemlőskutató, ENSZ-békenagykövet és aktív környezetvédő, akinek köszönhetően megtudtuk, hogy a csimpánzok sokkal közelebbi rokonaink, mint valaha gondoltuk volna. Egyetemi előadása egyben A remény könyve című kötetének...

DATA

Labdarúgó Eb M4 Sport nézettség

Virágzik a sportturizmus, nagyot nőhet a szurkolók száma

Az Európa-szerte eltérő Covid-19 korlátozások ellenére is 60 százalékkal nőhet idén az új és visszatérő szurkolók száma a sporteseményeken az előző évhez képest. A Mastercard Sportgazdasági Indexe szerint egyre többen költenek olyan sportokra, melyeket...

Kisebbségben vannak a környezettudatos cégek

Bár jobban figyelnek a fenntarthatóságra a magyar nagyvállalatok, még mindig masszív kisebbségben vannak a környezettudatos cégek – többek között ez derül ki a K&H Bank felméréséből. A múlt év utolsó negyedében megkérdezett cégek majdnem...

Rekordmennyiségű reklám jelent meg tavaly a tévécsatornákon

2021-ben a teljes népesség naponta átlagosan 4 óra 54 percet töltött a tévékészülékek előtt, amely mindössze 1 perccel volt kevesebb, mint az egy évvel korábbi tévénézési idő – derül ki a Nielsen Közönségmérés adataiból....