- Hirdetés -

Erős pénzügyi évet zárt az Erste

|

- Hirdetés -

Az Erste Csoport 8,2 százalékkal 7,7 milliárd euróra növelte működési bevételét a 2021-es pénzügyi évben. Az erőteljes működési teljesítmény a cseh és a magyar kamatemelések, és a hitelállomány stabil növekedése miatt bővülő kamatbevételt, és a térség gazdasági és tőkepiaci fellendülésének köszönhetően növekvő nettó díj- és jutalékbevételt tükröz. A tavalyi kedvező kockázati környezet nyomán a kockázati költségek jelentősen, a 2020-as 1,3 milliárd euróról 159 millió euróra csökkentek 2021-ben. Mindezek hatására az Erste Csoport 1,92 milliárd euró nettó nyereséget könyvelhetett el a 2021-es pénzügyi évben (2020: 783 millió euró, 2019: 1,47 milliárd euró).

“Oroszország Ukrajnával vívott háborújának legújabb fejleményei megdöbbentőek mindenki számára, aki hisz a béke, a demokrácia és a jólét európai eszméjében. A dolgok jelenlegi állása szerint a konfliktusnak megjósolhatatlan következményei lesznek a kontinensre nézve – politikai, gazdasági, de elsősorban humanitárius szempontból. Az Erste Csoportnak nincs leányvállalata Oroszországban vagy Ukrajnában, ezekkel az országokkal kapcsolatos közvetlen kitettségünk elhanyagolható. Ugyanakkor földrajzi közelségünk és az egész régióhoz fűződő mély kapcsolatunk humanitárius felelősséget jelent. Európa szívében működő bankként a régió lakossága mellett állunk támogatással és segítséggel egyaránt” – mondta Bernd Spalt, az Erste Csoport elnök-vezérigazgatója.

Stefan Dörfler, az Erste Csoport pénzügyi igazgatója: “Üzleti modellünk ereje bizonyított, meghatározó a szerepünk a dinamikus közép-európai gazdaságban, és stabil a tőkehelyzetünk. Tisztában vagyunk a kihívásokkal, amelyeket a legújabb fejlemények jelenthetnek, de biztosak vagyunk abban, hogy kiváló pozícióból nézünk szembe velük.

Közép-Kelet-Európa tavalyi gyors gazdasági növekedése a hitelkereslet stabil bővülésével együtt segítette bevételeink növekedését. A rekordszintű díjbevétel a megfelelő költséggazdálkodással együtt működési eredményünk erőteljes növekedéséhez vezetett. Miután a kockázati költségek messze elmaradtak a COVID-járvány által sújtott 2020-as év szintjétől, a nyereség is meredeken emelkedett.

A működési bevétel 8,2 százalékkal nőtt

A nettó kamatbevétel 4975,7 millió euróra nőtt (+4,2 %, 4774,8 millió euróról) elsősorban a cseh és a magyar kamatemelések, az összes piacon tapasztalható erőteljes állománynövekedés, valamint a TLTRO III ausztriai és szlovákiai bevezetéséből adódó egyszeri hatások miatt. A nettó díj- és jutalékbevétel 2303,7 millió euróra nőtt (+16,5 %, 1976,8 millió euróról), amit az erőteljes gazdasági fellendülés, és az emelkedő tőkepiacok támogattak. Növekedést könyveltünk el minden kulcsfontosságú díj- és jutalékkategóriában és minden elsődleges piacon. A nettó kereskedési eredmény 58,6 millió euróra esett vissza (137,6 millió euróról); és a piaci értéken nyilvántartott pénzügyi eszközök nyeresége 173,2 millió euróra nőtt (62,0 millió euróról). A működési bevétel 7742,0 millió euróra nőtt (+8,2 %,l 7155,1 millió euróról).

A működési eredmény 7,1 százalékkal nőtt, a kiadások enyhe növekedését tükrözve

Az általános igazgatási költségek 4306,5 millió eurót értek el (+2 %, 4220,5 millió euróról), a személyi költségek 2578,1 millió euróra növekedtek (+2,3 % 2520,7 millió euróról). A létszám 2,4 százalékkal csökkent, 44 596 főre. Az egyéb igazgatási költségek 1180,3 millió euróra nőttek (+ 1,9 %, 1158,9 millió euróról). Az egyéb igazgatási költségek között szereplő betétbiztosítási alapokba fizetendő hozzájárulások 122,4 millió euróra csökkentek (132,2 millió euróról). Az amortizációs és értékcsökkenési leírás 548,0 millió euróra nőtt (+1,3 %, 540,9 millió euróról). A működési eredmény jelentősen 3435,5 millió euróra nőtt (+17,1 %, 2934,6 millió euróról), és a költség/bevétel ráta nagymértékben javult 55,6 százalékra (59,0 százalék után).

Erőteljes nettó nyereségnövekedés a csökkenő kockázati költségek nyomán

A nettó céltartalék-képzés miatt a pénzügyi eszközökre elszámolt nettó értékvesztés (a kockázati költségek) mínusz 158,8 millió eurót, vagyis az átlagos bruttó ügyfélhitelek állományának arányában 9 bázispontot tett ki (szemben az előző évi mínusz 1294,8 millió euróval és 78 bázisponttal). A hitelekre, valamint kötelezettségekre és garanciákra nettó céltartalékot kellett képezni Csehországban, Romániában, Horvátországban, Szerbiában és Magyarországon, ám ez általában alacsony szinten maradt. Pozitív hozzájárulást jelentettek a már leírt hitelek megtérüléséhez kapcsolódó bevételek és visszaírások, jellemzően Ausztriában (a takarékpénztári szegmensben). A bázisidőszakban a koronavírusra vonatkozó előretekintő információkkal frissített kockázati paraméterek nagymértékű céltartalék képzéseket eredményeztek a hitelekkel, kötelezettségvállalásokkal és garanciákkal szemben. A bruttó ügyfélhitelekhez viszonyított NPL-ráta történelmi mélypontra, 2,4 százalékra csökkent (2,7 százalékról). Az NPL-fedezettségi mutató (biztosítékok nélkül) 90,9 százalékra nőtt (88,6 százalékról).

Az egyéb működési eredmény -310,5 millió euró volt (előző évi -278.3 millió euró). A visszaesés értékelési hatásoknak, valamint – leginkább Ausztriában és Romániában – a szanálási alapokba fizetendő éves hozzájárulás 108,6 millió euróra (93,5 millió euróról) emelkedő összegének tulajdonítható. A bankadók 73,5 millió euróra csökkentek (117,7 millió euróról) elsősorban a szlovák bankadó eltörlése, és az osztrák mérték csökkentése miatt. Jelenleg két elsődleges piacon van érvényben bankadófizetési kötelezettség: Magyarországon a bankadó 15,0 millió euró (előző évi: 14,5 millió euró), a tranzakciós illeték pedig 48,0 millió euró (előző évi: 44,0 millió). Ausztriában a bankadó 10,5 millió eurót tett ki (előző évi: 25,5 millió euró).A bevételt terhelő adók ról 525,2 millió euróra nőttek (342,5 millió euróról). A kisebbségi részesedések utáni jövedelem rekordot döntve 484,8 millió euróra nőtt (242,3 millió euróról) a takarékpénztárak hozzájárulásának jelentős emelkedése miatt. Az anyavállalatra jutó nettó eredmény 1923,4 millió euróra nőtt (783,1 millió euróról) az erős működési eredmény és az alacsony kockázati költségek nyomán.

A hitelállomány 8,6 százalékkal nőtt

Az alaptőke - AT1 tőkeinstrumentumok nélkül - 21,3 milliárd euróra nőtt (2020. decemberi 19,7 milliárd euróról). A szabályozói levonások és a CRR-nek megfelelő szűrés után az elsődleges tier 1 alaptőke (CET 1, végleges) 18,8 milliárd euróra emelkedett (17,1 milliárd euróról), a (végleges) szavatolótőke pedig 24,8 milliárd euróra nőtt (23,6 milliárd euróról). A teljes kockázat – a kockázattal súlyozott eszközök összessége, ideértve a hitelezési, piaci, és működési kockázatokat (CRR szerint végleges) – szerény mértékben 129,6 milliárd euróra nőtt (120,2 milliárd euróról). Az elsődleges tier 1-es alaptőkeráta (CET1, végleges) 14,5 százalékra nőtt (14,2 százalék után), a teljes tőkeráta pedig 19,1 százalékra mérséklődött (19,7 százalékról), főként az AT1 tőkeelem egy részének korai visszaváltása nyomán.

A mérlegfőösszeg 307,4 milliárd euróra nőtt (+10,8 %, 277,4 milliárd euróról). Eszközoldalon a készpénz- és pénzeszközök főként Ausztriában növekedtek, 45,5 milliárd euróra (35,8 milliárd euró után), míg a hitelintézeteknek nyújtott hitelek és más kintlévőségek állománya 21,0 milliárd euróra csökkent (21,5 milliárd euróról). Az ügyfeleknek nyújtott hitelek és követelések (nettó) állománya180,3 milliárd euróra nőtt (+ 8,6 %, 166,1 milliárd euróról). Forrásoldalon a hitelintézetek által elhelyezett betétek állománya jelentős mértékben, 31,9 milliárd euróra nőttek (24,8 milliárd euróról) a megnövekedett EKB-refinanszírozás (TLTROIII-tranzakciók) következtében.. Az ügyfélbetétek állománya az összes elsődleges piacon – de leginkább Ausztriában és Csehországban – emelkedett és 210,5 milliárd eurót tett ki (+ 10,2 %, 191,1 millió euróról). A hitel/betét ráta 85,6 százalékra csökkent (86,9 százalékról).

Előrejelzés

Egyelőre nem lehet megítélni, hogy az Ukrajnában zajló háború milyen makrogazdasági hatásokkal jár és azok milyen mértékben érintik a régiót. Habár Oroszoroszág Kelet-Közép-Európa egyik exportpiacaként betöltött gazdasági szerepe az elmúlt években fokozatosan mérséklődött, a régió legtöbb országa továbbra is függ az orosz energiahordozók importjától.

Az Erste Csoport az egyszámjegyű skála közepéhez közelítő nettó hitelállomány-bővülésre számít. A nettó díj- és jutalékbevétel várhatóan az az egyszámjegyű skála alja és közepe között lévő mértékben bővül. Csakúgy, mint 2021-ben az Erste Csoport célja a kétszámjegyű ROTE (Return On Tangible Equity) elérése. Az Erste Csoport CET1 alaptőkerátája stabil marad.

Habár a kockázati költségek alacsony szintje és a legújabb geopolitikai fejlemények miatt igen nehéz pontos előrejelzést adni, a Erste Csoport úgy véli, hogy 2022-ben a kockázati költségek 20 bázispont alatt maradnak az átlagos bruttó ügyfélhitelek állományának arányában. Az NPL-ráta a várakozások szerint 3,0 százalék alatt marad.

Az egyre súlyosbodó orosz-ukrán háború nem érinti az Erste Csoportot közvetlenül, hiszen a bankcsoport nincs jelen egyik országban sem, a kitettség mindkét ország esetében elhanyagolható, és ebben az összefüggésben nem is várható a kockázati céltartalékok jelentősebb növelése. Közvetett hatások, mint például pénzpiaci volatilitás vagy a szankcióknak az egyes ügyfelekre gyakorolt esetleges tovagyűrűző hatása, azonban nem zárhatók ki.

- Hirdetés -

A KATEGÓRIA TOVÁBBI CIKKEI

Tippek a tökéletes fesztiválélményhez

Két év kihagyás után a Sziget Fesztivál visszatér! Várod már, hogy a színes programkavalkádban a legmenőbb zenéket hallgatva jól érezd magad a barátaiddal a nyári napsütésben? Mi is izgulunk! A Diageo a világ vezető...

Újabb környezetvédelmi rekord a Tiszán

Rekordmennyiségű, 2880 zsák hulladék összegyűjtésével zárult a X. Jubileumi Felső-Tiszai PET Kupa. A pillepalackokból épült hajók versenyében a legtöbb hulladékot a Siemens Energy vállalati önkéntesekből és gyerekeikből álló csapata nyerte, akik ezúttal az egy...

Komoly problémákat okoz a válság a vállalatoknak

Bár Magyarországon már eddig is érezhetők voltak a háborús konfliktus hatásai, a közgazdászok szerint a komolyabb nehézségek még csak most kezdenek begyűrűzni a hazai gazdaságba, amelynek egyik sarokpontja a bérköltség növekedése lehet.„A nagymértékű infláció...

Új HR vezető a Yettelnél

2022. augusztus 1-jétől Szalai Enikő a Yettel Magyarország Zrt. HR vezérigazgató-helyettese. A HR-menedzsment területén 25 év nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakember egy kihívásokkal teli időszakban, izgalmas vállalati környezetben veszi át a terület vezetését a telekommunikációs...

Megelőzte a Disney a Netflixet

Július elején már több streaming előfizetője volt a Disney-nek, mint a Netflixnek a két cég negyedéves üzleti jelentése szerint. A Disney+ nagyot nőtt a második negyedévben, több mint 14 millió új előfizetőt gyűjtött, decemberben...

Pozsonyban terjeszkedik a Green Fox Academy

A Green Fox Academy dinamikusan növekszik és mára erős nemzetközi vállalattá vált. Másfél év alatt felépítette a szlovák IT képzési piac legerősebb márkáját, az online oktatás átütő sikerére alapozva pedig idén nyáron megnyitotta második...

Az Astoria Agency-vel dolgozik a Network4

Molnár Ágnes és Kordos Szabolcs ügynöksége támogatja a médiacég sajtókommunikációs tevékenységét. A Network4 mérföldkőhöz érkezett, hiszen augusztus 5-én indult el a MATCH4 sportcsatorna, amely az ARENA4 sportadó és az ARENA4+ sportstreaming szolgáltatás testvéradójaként működik....

Nagyon népszerűek a pénzügyi appok

A magyarok 73 százaléka használ valamilyen pénzügyi alkalmazást, amely így a második legnépszerűbb applikáció típus a közösségi média alkalmazások után – derül ki a Magyar Bankholding reprezentatív kutatásából. Az online bankolás legnagyobb előnyeként a...

Kilőtt a céges értékesítés a GreenGonál

Soha nem látott érdeklődés követte a magyar kormány hatósági üzemanyag árának eltörlését a közösségi elektromos autómegosztó szolgáltatónál – számolt be Ádám Boglárka a GreenGo vezérigazgatója. Az ok egyszerű: ahogy a magyar háztartások többsége, úgy...

Különleges okosmobilokkal rukkolt elő a Samsung

A Samsung bejelentette az összehajtható okostelefonok következő generációját: megérkezett a Galaxy Z Flip4 és a Galaxy Z Fold4. A készülékek testreszabható, elegáns külsővel és továbbfejlesztett teljesítménnyel érkeznek. A Galaxy Z sorozat, ahogy eddig is,...
- Hirdetés -
- Hirdetés -

Legolvasottabb

Így alakul a fiatalok médiafogyasztása

A Z-generáció és a millenniál generáció digitális szórakozása egyre inkább előtérbe kerül világszerte. Ma már a videós streaming szolgáltatásokkal fej fej mellett versenyez a közösségi média és a gaming a fogyasztók figyelméért – derül...

Tippek a tökéletes fesztiválélményhez

Két év kihagyás után a Sziget Fesztivál visszatér! Várod már, hogy a színes programkavalkádban a legmenőbb zenéket hallgatva jól érezd magad a barátaiddal a nyári napsütésben? Mi is izgulunk! A Diageo a világ vezető...

Újabb környezetvédelmi rekord a Tiszán

Rekordmennyiségű, 2880 zsák hulladék összegyűjtésével zárult a X. Jubileumi Felső-Tiszai PET Kupa. A pillepalackokból épült hajók versenyében a legtöbb hulladékot a Siemens Energy vállalati önkéntesekből és gyerekeikből álló csapata nyerte, akik ezúttal az egy...

Komoly problémákat okoz a válság a vállalatoknak

Bár Magyarországon már eddig is érezhetők voltak a háborús konfliktus hatásai, a közgazdászok szerint a komolyabb nehézségek még csak most kezdenek begyűrűzni a hazai gazdaságba, amelynek egyik sarokpontja a bérköltség növekedése lehet.„A nagymértékű infláció...

Új HR vezető a Yettelnél

2022. augusztus 1-jétől Szalai Enikő a Yettel Magyarország Zrt. HR vezérigazgató-helyettese. A HR-menedzsment területén 25 év nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakember egy kihívásokkal teli időszakban, izgalmas vállalati környezetben veszi át a terület vezetését a telekommunikációs...
- Hirdetés -

Don't Miss

A marketingvezetők jó esetben interdiszciplináris gondolkozók

Manapság a marketing az egyetlen omnipotens diszciplina, amely egy vállalat működésének teljességét képes átfogni – állítja Szabó Béla. A Magyar Telekom márkakommunikációs igazgatója a Marketing Summitot beharangozó interjúsorozatban az mmonline.hu-nak beszélt arról, hogy milyen...

Együtt erősebbek vagyunk

A marketing szakemberek, vezetők szerepe jelentősen megnövekedett a vállalaton belül és az üzleti értékteremtés folyamatában is – mutatott rá Bánhegyi Zsófia. A Szerencsejáték Zrt. marketing és kommunikációs igazgatója a szeptember 15-i Marketing Summitot felvezető...

Rekordok éve

A Marketing&Media magazin idén is összeállította a legnagyobb hazai reklámügynökségek listáját a tavalyi üzleti eredmények alapján. Iparági vezetőket is megkérdeztünk arról, hogyan értékelik a múlt évet és mit várnak idén, Biró László, a Mediator...

További növekedés lehet

A Marketing&Media magazin idén is összeállította a legnagyobb médiaügynökségek rangsorát a tavalyi üzleti eredmények alapján. Iparági vezetőket is megkérdeztünk arról, hogyan látják a múlt évet és mire számítanak idén, Novák Péter, a Dentsu Hungary...

Az UX az új arany

A járvány hihetetlenül felpörgette a digitalizációt, a szolgáltatóknak pedig önbizalmat adott. Egyre fontosabb a fel használói élmény tervezése, ám a Z generáció a korábbiakhoz képest sokkal „puritánabb” szolgáltatási portfóliót igényel – mondta el Mondovics...
- Hirdetés -

SzuperZöld

Újabb környezetvédelmi rekord a Tiszán

Rekordmennyiségű, 2880 zsák hulladék összegyűjtésével zárult a X. Jubileumi Felső-Tiszai PET Kupa. A pillepalackokból épült hajók versenyében a legtöbb hulladékot a Siemens Energy vállalati önkéntesekből és gyerekeikből álló csapata nyerte, akik ezúttal az egy...

Együttműködik a WWF és a Coca-Cola

A WWF – világszerte és Magyarországon is – többek között azért dolgozik, hogy megóvja a folyókat és a vizesélőhelyeket. A Duna forrásától a deltáig a folyó mentén élő emberekkel együttműködve tesznek konkrét lépéseket a...

Hatalmas zöld projektben a Toyota

Fukusima prefektúra és a Toyota hidrogénre, mint új energiaforrásra helyezi a hangsúlyt. 2021 júniusa óta tárgyalnak a projekt konkrét kezdeményezéseiről különböző partnerekkel, hogy olyan megvalósítási modellt hozzanak létre, amely a Japánra jellemző, 300.000 körüli...

DATA

Labdarúgó Eb M4 Sport nézettség

Virágzik a sportturizmus, nagyot nőhet a szurkolók száma

Az Európa-szerte eltérő Covid-19 korlátozások ellenére is 60 százalékkal nőhet idén az új és visszatérő szurkolók száma a sporteseményeken az előző évhez képest. A Mastercard Sportgazdasági Indexe szerint egyre többen költenek olyan sportokra, melyeket...

Kisebbségben vannak a környezettudatos cégek

Bár jobban figyelnek a fenntarthatóságra a magyar nagyvállalatok, még mindig masszív kisebbségben vannak a környezettudatos cégek – többek között ez derül ki a K&H Bank felméréséből. A múlt év utolsó negyedében megkérdezett cégek majdnem...

Rekordmennyiségű reklám jelent meg tavaly a tévécsatornákon

2021-ben a teljes népesség naponta átlagosan 4 óra 54 percet töltött a tévékészülékek előtt, amely mindössze 1 perccel volt kevesebb, mint az egy évvel korábbi tévénézési idő – derül ki a Nielsen Közönségmérés adataiból....