- Hirdetés -

A következő év sem lesz sokkal könnyebb

|

- Hirdetés -

Az idei 7 százalék körüli visszaesést és romló egyensúlyt jövőre csak viszonylag lassú korrekció követi a GKI Gazdaságkutató Zrt. előrejelzése szerint.

A GKI 2020. március közepén egy 3 és egy 7%-os idei visszaeséssel számoló forgatókönyvet vázolt fel idei előrejelzéseként. Akkoriban még az előbbi is nagyon pesszimista prognózisnak számított. Júniusban a GKI elvetette a 3%-os recesszió lehetőségét, s 5-7%-os sávban határozta meg a várható visszaesést. A járvány újabb hulláma miatt most, 2020 szeptemberében a GKI már csak a -7%-os prognózist tartja életszerűnek, ezt is azzal, hogy ennél nemcsak jobb, de rosszabb helyzet is kialakulhat. A GKI az első félévi 6,1%-os visszaesés (ezen belül a második negyedévi 13,6%-os GDP-zuhanás) után a második félévben 8% körüli visszaesést tart valószínűnek. Ezen belül a harmadik negyedévben (amikor a járvány hatása kisebb volt) a korlátozottan rendelkezésre álló adatok és a GKI konjunktúraindexe alapján inkább 7, a negyedik negyedévben (a magasabb bázis és a járvány hatásai miatt) 9% körüli lehet a GDP-csökkenés mértéke. A GKI 2021-re – nagy bizonytalanság mellett – továbbra is 4,5%-os bővülést vár, s azt feltételezi, hogy az előző év azonos időszakához képest csak a második negyedévben kezdődik meg a növekedés. A 2019. évi GDP-t feltehetőleg csak 2022-ben éri el a magyar gazdaság. A magyar GDP változása az EU átlagánál várhatóan kissé kedvezőbb, régiós összehasonlításban viszont csak gyenge-közepes lesz.

A GKI -7%-os prognózisa 2020-ra azonos az EU előrejelzésével, 2021-re szóló 4,5%-os előrejelzése azonban pesszimistább az EU 6%-os prognózisánál. A pénzügyminiszter az idei évre 5,1%-os várható visszaesést jelentett be, s véleménye szerint csak 2022-23-ban várható a 2019. évi GDP-szint elérése. Az MNB pedig – miután még augusztusban is növekedést várt az idei évre – friss előrejelzésében 2020-ra 6,8-5,1%-os visszaesést, 2021-re pedig 4,4-6,8%-os növekedést vár. Ezek már a GKI várakozásaihoz hasonlító prognózisok.

A világgazdasági feltételrendszert 2020-ban és 2021-ben nagyrészt a koronavírus-járvány és következményei alakítják. A pandémia egyszerre jelent keresleti és kínálati sokkot, amely a járvány kezelésétől, a gazdasági szerkezettől és egyéb országspecifikus sajátosságoktól függően eltérően érinti az egyes nemzetgazdaságokat. A politikai és a gazdasági döntéshozók tavasszal az egészségügyi szempontokra, a pandémia jelenlegi, kora őszi szakaszában a járvány által előidézett gazdasági károk minimalizálása helyezik a hangsúlyt. Az EU és az OECD szerint a legtöbb országban a GDP jó esetben 2022-ben érheti el a 2019. évi színvonalat.

A gazdasági visszaesésben tavasszal világszerte nagy szerepe volt a globális szállítási láncokban bekövetkezett zavaroknak, a lakosság mozgását korlátozó lépések következtében leálló vagy lecsökkenő termelésnek. Ezt azonban mindinkább a veszteségessé váló és csődveszélybe került cégek, a növekvő munkanélküliség és csökkenő jövedelmek, az általános üzleti és lakossági bizonytalanság okozta, csökkenő kereslet egészítette ki, majd vált meghatározó elemmé. Csökkent az import-, a beruházási és a fogyasztói kereslet is. A válság mélységében jelentős szerepe volt és van a járvány nagyságának, a megfékezése, valamint a gazdasági válság kezelése érdekében tett kormányzati lépéseknek.

Az EU konjunktúraindexe márciusi és különösen áprilisi zuhanása óta hónapról-hónapra emelkedett, s augusztusra a járvány miatti esésének mintegy 60%-át dolgozta le. Az európai gazdasági kilátások tehát élénkülnek, de összességében még mindig borúsak, s szeptemberben a járvány új erőre kapása következtében aligha javultak. A GKI konjunktúraindexe áprilisi zuhanásának szeptemberre csak szűk felét dolgozta le, ráadásul a visszaemelkedés folyamata már augusztusban megszakadt.

A gazdaságpolitika a – fő vonásaiban immár egy évtizede létrejött – magyar modell természetének megfelelően reagál a válságra. Miközben folyik az egycentrumú, állam- és nem piacközpontú, lojalitásalapú gazdaság- és társadalomirányítás kiterjesztése, az elvileg válságelhárításra fordított pénz politikai szempontú újraosztása; nagyon kevés történt az egészségügy és az oktatás új helyzetre való felkészítése, a válság fő veszteseinek segítése érdekében. A kormány tudomásul vette az általa vártnál sokkal súlyosabb recesszió és egyensúlyromlás tényét, s a finanszírozhatóság érdekében ismét a külföldi eladósodás emelése mellett döntött. Az EU-val való viszony feszült. Az MNB megalapozatlanul laza monetáris politikája miatt nehéz helyzetbe került, a magas infláció szigorítást, a visszaesés fékezése inkább lazítást igényelne. A kényszerek az MNB-t a reálisabb monetáris kondíciók és gazdasági előrejelzés irányába szorították, hitelessége azonban erősen erodálódott.

Az idei hivatalos béremelkedés módszertani okokból jelentősen túlbecsült, a valós bruttó béremelkedés így sokkal kisebb, a reálbér-emelkedés minimális lehet. A tendenciákat jól jellemzi, hogy az szja-bevételek a márciusi 9,1% után áprilisban már csak 5,5%-kal, júliusban 2,4%-kal, augusztusban 3,2%-kal emelkedtek (az első héthavi átlag 4,2%). A nyugdíjak reálértéke tavalyhoz képest a nyugdíjprémium kiesése, valamint az inflációnak (a fogyasztási szerkezet változása következtében történt) alulbecslése miatt csökken, a társadalmi juttatások nominálisan stagnálnak, a vállalkozói jövedelmek csökkennek. Így a reáljövedelem 2020-ban 1-2%-kal, a lakosság fogyasztása 2,5%-kal mérséklődik. 2021-ben a bruttó keresetek átlagosan 5% körüli mértékben emelkedhetnek, nagy differenciáltság mellett. A reálkeresetek 1-1,5%-kal emelkedhetnek, ami – a foglalkoztatás bővülését is figyelembe véve – a reálkereset-tömeg 2-2,5% körül emelkedését jelentené. A 13. nyugdíj fokozatos visszaépítése következtében 2%-kal bővül a reálnyugdíj. Feltehetőleg nyugdíjprémium kifizetésére is lesz mód, ez – mivel a 2020. évi bázisban nem szerepel – 2021-ben további 1, vagyis összesen 3%-os reálnyugdíj-emelést eredményez. Mivel a háztartások összességében a jövedelem-ingadozások fogyasztásban való „kisimítására” törekszenek, a lakossági fogyasztás (az újra meginduló hitelfelvételnek és az előző évi visszaesés statisztikai következményének is köszönhetően) jövőre mintegy 3,5%-kal bővül, vagyis meghaladja a 2019. évit (hacsak nem kap jövőre is új lendületet a járvány).

A járvány miatt azonban idén a beruházások a GDP-nél is mélyebben, 10%-kal esnek vissza, ami a beruházási ráta tavalyi 28,6%-ról 27,5%-ra csökkenését jelenti. 2021-ben kedvező esetben is csak 7%-os állóeszköz-felhalmozás volumen növekedés várható, vagyis még nem lesz elérhető a 2019. évi szint. A beruházási ráta viszont emelkedni fog. Bár jelentős összegű és olcsó források támogatják a cégek fejlesztéseit, a jövőbeli kereslet nagysága és struktúrája bizonytalan. Emiatt sok vállalkozás elhalasztja korábban tervbe vett beruházását. A GKI előrejelzése szerint a 2020-21-ben a beruházásokon belül az EU támogatás aránya átlagosan 11-12% lesz. Az EU források dinamizáló hatása 2020 után átmenetileg megszűnik.

Az egyes ágazatok közül idén várhatóan csak a telekom és a pénzügyi szektor lesz GDP-termelésének (szerény, 2% körüli) bővítésére, a többi ágazat jellemzően 5-10%-kal szűkül. Az átlagosnál erőteljesebb, 10% körüli lesz az ipar és az építőipar visszaesése, kereskedelmi ágazatokon belül maga a kereskedelem még bővülhet is, vendéglátás-turizmus azonban súlyos válságot él át, miként a külön ágazatban szereplő szórakoztatóipar is.

A GKI 2020 átlagában mintegy 2-2,5%-os, az év végén 3% körüli foglalkoztatás-csökkenésre, valamint éves átlagban legalább 4,5%-os, az év végén 5,5% körüli munkanélküliségre számít; a járvány őszi erősödését is figyelembe véve. 2019 végén még 3,3% volt a munkanélküliség. A folyamatok kedvezőtlen alakulásában szerepet játszik az eleve szűk kört megcélzó hazai bértámogatás augusztus 31.-ével történt kivezetése is. 2021-ben a foglalkoztatás éves átlagban 1%-os emelkedése és a munkanélküliség ideihez hasonló, 4,5% körüli alakulása várható, de immár éven belüli folyamatos javulás mellett. Mindemellett tovább fokozódhatnak a foglalkoztatás strukturális feszültségei. Ebben az oktatás romló színvonalának is szerepe van. A demográfiai folyamatok a munkaerő-kínálat zsugorodását vetítik előre.

A hitelintézetek a válság hatásainak tompítása érdekében idén szigorítják a hitelnyújtás feltételeit, s jelentősen csökkenő hitelkereslettel számolnak a jelentős bizonytalanság miatt. A hiteltörlesztési moratórium nagy segítség volt az érintettek számára, a szelektív módon meghosszabbított moratórium lejártát követően azonban jelentősen emelkedhet a nemteljesítő hitelek – jelenleg amúgy alacsony – aránya. A vállalatok szállítókkal szembeni kötelezettségeire természetesen nem vonatkozik a moratórium, ami komoly kockázatot jelent. E probléma tovagyűrűzése dominóhatást indíthat el a gazdaságban. A magyar bankrendszer 2020-ban várhatóan veszteséges lesz. A szektor likviditási helyzete azonban stabilnak mondható. A moratórium kitolásával 2021-ben sem várható jó év a bankok számára, bár az addig kihelyezett források, valamint a moratóriumot követő törlesztés visszaállásával, a várhatóan romló portfólió ellenére is feltételezhetően ismét nyereséget ér el a bankrendszer. Ez annak is köszönhető, hogy az állami keresletélénkítéshez szükséges többletköltéseket nagymértékben a bankrendszer finanszírozza, amely stabil és szinte kockázatmentes hozamot biztosít.

A pénzügyminiszter augusztusi bejelentése szerint a 2020. évi deficit a GDP 7-9%-a lesz. Az ÁKK ennek megfelelően módosított, augusztusban meghirdetett éves finanszírozási terve pedig már 3600 milliárd forintos idei pénzforgalmi hiánnyal számol. Ez csaknem tízszerese a még 2019-ben elfogadott törvényben előirányzottnak. Az államháztartási folyamatok – nyilvánosan meghirdetett új költségvetés híján, az állandó kormányzati rögtönzések közepette – kívülről valójában áttekinthetetlenek. A GKI reálisnak tartja a Pénzügyminisztérium 7-9%-os prognózisát a GDP-arányos államháztartási hiányra. Mivel a GKI által várt 7%-os visszaesés mélyebb a Pénzügyminisztérium 5,1%-os prognózisánál, a 9% környéki deficitnek van nagyobb esélye. Ennek megfelelően a GDP-arányos államadósság a tavalyi 66,4%-ról 78% körülire emelkedhet, megközelítve a tíz évvel ezelőtti szintet.

A 2020 eleji 4,7%-ról májusig érezhetően csökkent a statisztikailag mért magyar infláció, de 2020 augusztusában már ismét 3,9%-ra emelkedett, amivel elérte az MNB célsávjának a tetejét. A magyar áremelkedés a legmagasabb az EU-ban, az EU augusztusi átlaga 0,4% volt, miközben ezen belül az euróövezetben defláció lett: -0,2%. A kiugró magyar árindexet elsősorban az élelmiszerárak növekedése és a forint gyengülése magyarázza, miközben a külföldi árak alacsony volta és a belső vásárlóerő növekedésének lefékeződése korlátozza azt. A forint szeptemberi gyengülését és további folytatódásának veszélyét látva az MNB szeptember végén effektív kamatemelésről döntött, azzal, hogy az egyhetes betéti tenderre felkínált kamat 0,6%-ról 0,75%-ra emelkedett. 2020-21-ben szükséges lehet további, legalább a nem konvencionális eszközökön keresztül a monetáris kondíciók további szigorítása. A forint árfolyama trendszerűen gyengül, 1 euró 2010-ben átlagosan 275,4 forintot ért, 2019-ben 325,4 forintot (18%-os leértékelődés). Az év eleje óta majdnem 10 százalékkal gyengült a forint az euróval szemben. 2020 első nyolchavi átlaga 346,5 forint, de szeptember vége felé 366 forint is volt. Mivel az MNB nem látszik változtatni laza monetáris politikáján, 2020-ben 350 forint (az év végén 360) körüli éves átlagos árfolyam várható (ami további 7,5%-os gyengülés). 2021-ben 365 forint körüli lehet az éves átlagos euró-árfolyam.

A folyó fizetési mérleg romlása elsősorban az áruk és szolgáltatások korábban hatalmas aktívumának elolvadása miatt következett be, a tavalyi első félév 3 milliárd eurós aktívuma idén 0,5 milliárdra csökkent, ráadásul ezen belül a második negyedévben hiány alakult ki. Az év egészében a folyó fizetési mérleg hiánya 3 milliárd euróra emelkedhet, s hasonló összegű EU-transzfer beáramlásával számolva a finanszírozási képesség 0 körüli, inkább kissé magasabb lehet. 2021-ben a külkereskedelmi folyamatok már javíthatnak a folyó fizetési mérlegen, 2 milliárd euró deficitet és az ideihez hasonló EU-transzfert feltételezve, a finanszírozási képesség 1 milliárd euró körüli aktívumot mutathat. Az államháztartás finanszírozási szükséglete és a magyar devizatartalékok emelése érdekében az elmúlt években követett adósságpolitika elveitől kényszerűen elszakadva a magyar gazdaság devizahiteleket vett fel. Ezért a második negyedévben az ország nettó adósságállománya 2,1 milliárd euróval nőtt az előző negyedévhez képest. A hitelfelvétel és az EU-transzferek révén a jegybanki tartalék az előző negyedévhez képest június végére 4,4 milliárd euróval, 30,2 milliárd euróra emelkedett. Az év során, már csak a GDP csökkenése miatt is, az adósságráta emelkedik, ami 2021-ben stabilizálódhat.

- Hirdetés -

A KATEGÓRIA TOVÁBBI CIKKEI

Zsákbamacska nézőszám TV2

A Zsákbamacska még a Szerencsekeréken is túltett

A korábbi hetekben a Szerencsekerék erős nézettséget hozott a TV2-nek, azonban a Zsákbamacska még annál is jobb eredményt ért el. A vetélkedőnek is köszönhető, hogy múlt héten a TV2 nagyon elhúzott az RTL-től. Combos előnyt...

Együttműködik a GKID és a Mastercard

2023-tól az e-kereskedelmet immár 10 éve kutató GKID a Mastercarddal közösen vizsgálja a teljes digitális kereskedelmi ökoszisztémát, melynek részeként három fordulóban elkészítik Magyarország egyik legátfogóbb e-kereskedelmi kutatását. Az együttműködés alapját a felek Digitális Kereskedelmi...

Új podcastot indított a Comedy Central és a Dumaszínház

A hazai stand-upos szcéna feltörekvő és már-már veteránnak számító humoristáival indított podcast-sorozatot a Comedy Central és a Dumaszínház. A maga nemében hiánypótló, DumaCast nevű projekt a műfaj kulisszái mögé enged betekintést.A DumaCast a stand-upos...

Lerövidíti az irodai munkát a Microsoft új eszköze

A Microsoft a mesterséges intelligencia felhasználását új szintre emelte azzal, hogy bejelentette a Microsoft 365 Copilotot, ami az Office-alkalmazásokba építve töredékére csökkenti le a napi, klasszikus értelemben vett irodai munkát. A jelenleg tesztüzemben működő...

Reálértéken 10 százalékkal csökkent a média reklámbevétele

A nominális értéket tekintve ugyan kis mértékben nőttek tavaly a reklámköltések Magyarországon, azonban reálértéken számolva már 10 százalékot meghaladó csökkenést lehetett tapasztalni – derül ki a Magyar Reklámszövetség friss jelentéséből. A teljes kommunikációs költést...

Pénzt spórolhatnak a cégek a digitalizációval

Infláció, recesszió, válság: napjaink gazdasági problémái minden szervezet életére hatással vannak. Jelentős kihívás a szervezetek számára a költségek racionalizálása, a hatékonyabb működés, a gyorsabb és produktívabb munka. A digitalizáció mindezek megvalósításához hatékony megoldásokat biztosít...

Tillával érkezik a TV2 új vetélkedője

Április 3-án rajtol a TV2 új vetélkedője az Ütős Ötös. A műsorvezető Till Attila lesz, a vetélkedőben ismert emberek családtagjaikkal, barátaikkal vagy hozzájuk közel álló személyekkel, 5 fős csapatokban küzdenek meg az akár 10...

Vidéki rádiókról döntött a Médiatanács

Véglegesítette egy veszprémi helyi rádiós pályázat felhívását a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa. A testület ugyanezen az ülésen hatósági szerződéskötést kezdeményezett a Debrecen 94,4 MHz körzeti frekvencia pályázatán nyertes szolgáltatóval.Véglegesítette a Médiatanács...

Közösségi királyok és királynők

A hazai piacon nagyjából egymillió körüli az üvegplafon, ami körül megáll a rajongótábor bővülése, és aki még nem tart itt, annak van lehetősége a növekedésre – nyilatkozta a Marketing&Media magazinnak Bradács András, a Front...

Húszmillió euróból épül új gyár Ukrajnában

Az Unilever 20 millió eurós befektetéssel új gyártóüzemet épít Ukrajna Kijev régiójában. A beruházás célja, hogy támogassa a vállalat növekvő ukrajnai üzletágait, illetve demonstrálja hosszú távú elkötelezettségét az ország iránt. Az építkezés idén kezdődik,...
- Hirdetés -
- Hirdetés -

Legolvasottabb

Otthonról is megnézheted az idei Oscar-díjas filmeket

Az Oscar-díj a filmipar legrangosabb díja, és mint minden évben, hétfőn hajnalban a Filmakadémia idén is értékelte a tavalyi év legszínvonalasabb filmes teljesítményeit. A különböző, Magyarországon is elérhető streamingszolgáltatóknak köszönhetően már számos friss Oscar-díjas...
Zsákbamacska nézőszám TV2

A Zsákbamacska még a Szerencsekeréken is túltett

A korábbi hetekben a Szerencsekerék erős nézettséget hozott a TV2-nek, azonban a Zsákbamacska még annál is jobb eredményt ért el. A vetélkedőnek is köszönhető, hogy múlt héten a TV2 nagyon elhúzott az RTL-től. Combos előnyt...

Együttműködik a GKID és a Mastercard

2023-tól az e-kereskedelmet immár 10 éve kutató GKID a Mastercarddal közösen vizsgálja a teljes digitális kereskedelmi ökoszisztémát, melynek részeként három fordulóban elkészítik Magyarország egyik legátfogóbb e-kereskedelmi kutatását. Az együttműködés alapját a felek Digitális Kereskedelmi...

Új podcastot indított a Comedy Central és a Dumaszínház

A hazai stand-upos szcéna feltörekvő és már-már veteránnak számító humoristáival indított podcast-sorozatot a Comedy Central és a Dumaszínház. A maga nemében hiánypótló, DumaCast nevű projekt a műfaj kulisszái mögé enged betekintést.A DumaCast a stand-upos...

Lerövidíti az irodai munkát a Microsoft új eszköze

A Microsoft a mesterséges intelligencia felhasználását új szintre emelte azzal, hogy bejelentette a Microsoft 365 Copilotot, ami az Office-alkalmazásokba építve töredékére csökkenti le a napi, klasszikus értelemben vett irodai munkát. A jelenleg tesztüzemben működő...

Podcast

Az e-kereskedelem nem elvesz, hanem átalakít és kiegészít

Ha nincs COVID, és nem beteg az ember annyira, hogy ne tudjon kimozdulni otthonról, milyen ingerküszöböt kell elérni ahhoz, hogy valaki automatikusan online akarjon vásárolni? Létezik-e tipikus online vásárló és miért jellemző ránk annyira...

A legfontosabb a brandhez való lojalitás építése

Vajon mik a közös pontok egy lapkiadó és egy kereskedelmi cég munkájában és hogyan alakultak a média- és tartalomfogyasztási, valamint vásárlási szokások az elmúlt években? Varga Anita, a Rossmann Magyarország marketingvezetője és Kovács Tibor,...

Húsz éve nem ilyen volt a vendéglátás

„Már a pandémia előtt is, azt követően pedig kifejezetten erős volt a munkaerőhiány”, ezt a problémát orvosolandó hozta létre Birizdó Ádám és Sebestyén Ádám a Giggle.hu-t. A Business Lounge január 31-ei adásában az alkalmi...

Don't Miss

Közösségi királyok és királynők

A hazai piacon nagyjából egymillió körüli az üvegplafon, ami körül megáll a rajongótábor bővülése, és aki még nem tart itt, annak van lehetősége a növekedésre – nyilatkozta a Marketing&Media magazinnak Bradács András, a Front...

„Az erős márka kapcsolatban van a kimagasló üzleti teljesítménnyel” – interjú Szabó Melindával

Szabó Melinda, a Deutsche Telekom Signature CEO díjas Senior Vice President-je felfedte előttünk többek között a vállalat különböző marketingdöntései és kreatív nézetei mögött meghúzódó okokat is. Válaszai kapcsán nem csupán egy sikeres és innovatív...

Átalakuló lapkészítési elvek

Az átalakuló lapkészítési elvekről, a sztárhírek kiválasztásáról is beszélt Kolossváry Balázs a Marketing&Mediának adott interjúban. A Blikk és blikk.hu főszerkesztője szerint az Instagram és YouTube sztárok netes követői akkor sem vásárolnak print lapot, ha...

Kevésbé kelendő legendák

Hogyan hat egymásra az online és a print kiadvány, mennyire van esélyük az új címlapsztároknak arra, hogy évekig uralják a borítókat – többek között erről is beszélt Bokor Klára. A Kiskegyed, főszerkesztője elárulta azt...

A print a tévés arcokra épül

Kevesebb lett az eladható, el nem koptatott híresség – mondta el a Marketing&Mediának adott interjúban Takács Gabriella. A Best, a Story és a story.hu főszerkesztője beszélt arról is, hogyan hat egymásra az online és...
- Hirdetés -

SzuperZöld

A fenntarthatóságért kampányol az UniCredit

Az UniCredit Bank kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóságra, ami az üzleti döntések során is fontos szerepet játszik. A pénzintézet harmadik éve futó fenntarthatósági kampányában ismét néhány olyan ügyfelét mutatja be, akiknek finanszírozást biztosít és...

Új eszköz az energiapazarlás csökkentésére

Akár 20 százalékkal is csökkenthető az épületek energiapazarlása a Schneider Electric „EcoStruxure Building Operation 2023” megoldásának alkalmazásával. A társaság új rendszerei azon túl, hogy támogatják az épületek energiahatékony működtetését, a szén-dioxid kibocsátás csökkentésében is...

Prágában már lehet hidrogént tankolni

Az ORLEN Unipetrol finomító és petrolkémiai vállalatcsoport új típusú üzemanyaggal, hidrogénnel bővítette csehországi ORLEN Benzina töltőállomás-hálózatának kínálatát. A magyarországi ORLEN töltőállomásokat üzemeltető vállalat személygépkocsik, teherautók és buszok kiszolgálására is alkalmas hidrogén-töltőállomást helyezett üzembe a...

DATA

Labdarúgó Eb M4 Sport nézettség

Virágzik a sportturizmus, nagyot nőhet a szurkolók száma

Az Európa-szerte eltérő Covid-19 korlátozások ellenére is 60 százalékkal nőhet idén az új és visszatérő szurkolók száma a sporteseményeken az előző évhez képest. A Mastercard Sportgazdasági Indexe szerint egyre többen költenek olyan sportokra, melyeket...

Kisebbségben vannak a környezettudatos cégek

Bár jobban figyelnek a fenntarthatóságra a magyar nagyvállalatok, még mindig masszív kisebbségben vannak a környezettudatos cégek – többek között ez derül ki a K&H Bank felméréséből. A múlt év utolsó negyedében megkérdezett cégek majdnem...

Rekordmennyiségű reklám jelent meg tavaly a tévécsatornákon

2021-ben a teljes népesség naponta átlagosan 4 óra 54 percet töltött a tévékészülékek előtt, amely mindössze 1 perccel volt kevesebb, mint az egy évvel korábbi tévénézési idő – derül ki a Nielsen Közönségmérés adataiból....