- Hirdetés -

Ezt kell tudni a kriptovaluták adózásáról

|

- Hirdetés -

A kriptovaluták iránti fokozódó érdeklődés nyomán a Binance egy új, Binance Tax Watch elnevezésű blogsorozatban foglalja össze a digitális pénzügyi eszközök adózásával kapcsolatos tudnivalókat. Ennek első része az Európában és a Független Államok Szövetségében 2023 első negyedévében foganatosított adózási szabályokat mutatja be. A Binance szerint a jogkövető adózás révén az egész Web3 iparág megítélése javulhat, ami a szektor további bővülését eredményezheti.

A Binance azért indított blogsorozatot az adózási szabályokról, mert meggyőződése, hogy az adózás és a törvényeknek megfelelő működés használ a teljes Web3 iparág pozitív megítélésének, ez pedig hozzájárul a szektor további bővüléséhez. A kriptovaluták adózására vonatkozó szabályok gyorsan változnak, amivel a kriptovalutát használóknak és a befektetőknek nehéz lépést tartani. A Binance Tax Watch első blogbejegyzése a 2023 januárja és áprilisa között Európában bevezetett adózási szabályokat, törvényjavaslatokat, és a kérdéskört érintő konzultációkat veszi sorra.

Olaszország: új szabály vonatkozik a kriptovaluták eladására; a bányászat és a tokenek kibocsátása nem ÁFA-köteles

2023 januárjában Olaszországban a kriptoügyletekből származó nyereségre vetettek ki adót (197/2022. törvény). A törvény értelmében azok a magánszemélyek, akik egy éven belül 2000 eurót meghaladó jövedelemre tesznek szert kriptoügyletekből – a törvény ezeket „egyéb jövedelmeknek” (redditi diversi) nevezi – 26% adót kötelesek fizetni.

A törvény arról is rendelkezik, hogy a minősített adózók megemelhetik a 2023. január 1-én kriptoeszközökben tartott vagyonuk értékét, és a megnövelt összeg után kedvezményes, 14%-os adót fizethetnek akár egy összegben (2023 június 30-ig), vagy 2023. június 30-tól kezdődően, legfeljebb három részletben, 3%-os kamat mellett.

Az olasz adóhatóság megerősítette, hogy a kriptovaluták bányászata nem esik az ÁFA-törvény hatálya alá. A bányászok nem tekintendők ÁFA-fizetőknek, a vásárlásaik után nem jogosultak ÁFA-kedvezményre sem. Az olasz adóhatóság által kiadott dokumentumban az áll, hogy az első érmekibocsátás során létrejövő tokenekre az ÁFA-törvény szintén nem vonatkozik.

Portugália: a kriptovalutából származó jövedelem után SZJA-t kell fizetni

Portugália a 2023-as költségvetésben tisztázta a kriptovalutákból származó jövedelmek és tőkenyereségek utáni adózás szabályait. Az új jogszabály szerint a digitális pénzügyi eszközök a személyi jövedelemre vonatkozó törvény hatálya alá esnek, mint „olyan értékek vagy jogok digitális megfelelői, amelyeket át lehet ruházni vagy elektronikusan el lehet tárolni megosztott főkönyvi technológia vagy más hasonló technológia használatával”, ám a jogszabály hatálya a nem helyettesíthető eszközökre nem terjed ki.

Az új szabályozás egyaránt vonatozik a kriptovaluták kereskedelméből, tranzakciós célú zárolásából (staking), azok bányászatából, beváltásából, a digitális pénzügyi eszköz definíciójának megfelelő bármilyen token kiadásából származó jövedelmekre és tőkenyereségre, a kriptovalutában utalt fizetésekre és egyéb fizetségekre.

A kriptoeszközökből származó nyereséget tőkenyereségként kezeli a törvény, amely 28%-os kulccsal adózik, ám abban az esetben, ha a kérdéses eszközöket több mint 365 napon át csak birtokolták, adómentesség kérvényezhető. Ez a mentesség nem érvényesíthető akkor, ha a digitális pénzügyi eszköz kötvényi besorolást kapott.

Bulgária: törvényjavaslat a kripto-tranzakciók megadóztatására

A bolgár pénzügyminisztérium társadalmi konzultációt kezdeményezett a személyi jövedelemadóról szóló törvény módosításairól, amely szerint a kriptovalutákból származó jövedelem is adóköteles lenne.

A javaslat szerint a virtuális fizetőeszközök értékesítéséből vagy átváltásából származó adóköteles jövedelmet az év során realizált nyereségben határoznák meg, amit csökkenteni lehet az év során realizált veszteségekkel. Bulgária 10% -os átalánykulccsal adóztatja a személyi jövedelmet.

Románia: irányelv az NFT-kből és a kriptokereskedelemből származó jövedelmek adóztatására

Február 9-én a román adóhatóság iránymutatást tett közzé arról, milyen adóügyi szabályok vonatkozzanak az NFT-kből és a kriptokereskedelemből származó jövedelmekre.

Eszerint az NFT-alkotók által megtermelt nyereség szellemi tulajdonjogból származó jövedelemnek minősül. A kriptoeszközök kereskedelméből származó jövedelem 10%-os kulccsal adóztatható, mint "egyéb jövedelem", kivéve azokat tranzakciókat, amelyek nyeresége nem éri el 200 lejt (kb. 44 USD), illetve a teljes nyereség egy adott pénzügyi évben nem haladja meg a 600 lejt-t (133 USD).

Spanyolország: kötelező lesz beszámolni a kriptó-tranzakciókról

Április 4-én jelent meg a helyi Közlönyben a jogszabály, amely a Spanyolországban működő kriptotőzsdék és partnereik jelentéstételi kötelezettségét írja elő.

Ennek 39. paragrafusa kimondja, hogy a spanyol illetőségű szervezetek, vagy kriptopiaci szolgáltatásokat vagy egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó külföldi szervezetek spanyolországi leányvállalatai kötelesek éves jelentést benyújtani az általuk feldolgozott vagy lehetővé tett tranzakciókról.

Az éves jelentés formai követelményeit később teszik közzé. A benyújtandó dokumentumnak tartalmaznia kell azon személyek vagy szervezetek adatait, akik vagy amelyek az év során a virtuális fizetőeszközökkel kapcsolatba kerültek akár tulajdonosként, akár meghatalmazottként, akár tranzakció kedvezményezettjeként. Meg kell adni továbbá az adott év december 31-i napjáig végrehajtott tranzakciók egyenlegét (euróban), valamint be kell számolni arról is, milyen vásárlások, átruházások, tőzsdei és nem-tőzsdei tranzakciók zajlottak bármely virtuális fizetőeszköz közvetítésével.

Németország: bírósági döntés erősítette meg, hogy a kriptoeszközök értékesítéséből származó tőkenyereség adóköteles

A Német Szövetségi Pénzügyi Bíróság (Bundesfinanzhof) 2023. február 14-i döntésében kimondta, hogy a kriptovaluták értékesítéséből származó tőkenyereség adóköteles jövedelemnek minősül.

A döntés azután született, hogy egy Németországban lakóhellyel rendelkező házaspár vitatta, hogy különböző kriptovaluták 2017-ben történt értékesítéséből származó jövedelmük után 3,4 millió eurót köteles adóként megfizetni. A német illetőségű személy által magánügyletekből realizált tőkenyereség jelenleg akkor adóköteles, ha az adóév során a teljes nyereség eléri 600 EUR-t, és az ingó vagyontárgyak (részvények és kötvények kivételével) szerzéstől számított egy éven belüli értékesítéséből származik.

A kérdés az volt, hogy a kriptovaluta ingó vagyonnak minősül-e, hiszen ez esetben az értékesítéséből származó tőkenyereség adóköteles jövedelemnek számít. A bíróság tágan értelmezte az "ingóság" fogalmát, amely így magában foglalta a kriptovalutát is. Az ítélet szerint a digitális eszközök megvásárlását követő egy éven belül történt értékesítésből származó tőkenyereség adóköteles jövedelemnek minősül. Ez a szabály a kriptovaluták kereskedelmére is érvényes.

Dánia: társadalmi konzultáció indult a kriptovalutákat érintő jelentéstételi kötelezettségekről

Január 26-án a dán adóügyi minisztérium társadalmi konzultációt indított arról, hogy jogszabályi erőre kell-e emelni Dániában a DAC8 irányelvet. A DAC8 szerint a közigazgatási együttműködésről szóló uniós irányelvet (DAC) ki kell terjeszteni a kriptoeszközökre és az elektronikus pénzre is.

A készülő uniós jogszabály, a javasolt irányelv (DAC8) kimondja, hogy a kriptoeszköz-szolgáltatóknak és az ilyen eszközökkel kapcsolatos ügyletek közvetítőinek információkat kell gyűjteniük az ügyfeleikről, és ezeket továbbítaniuk kell az adóhatóságoknak. Utóbbiak az így megszerzett információt megosztják más uniós tagállamok hatóságaival.

Fehéroroszország: széleskörű kriptovaluta-adómentesség

Március 30-án jelent meg a fehérorosz kormány 80. sz. rendelete, amely 2023. január 1-jétől 2025. január 1-ig terjedő hatállyal adómentességet biztosít a kriptovalutákból származó jövedelemre.

A rendelkezés mentesíti a magánszemélyeket a kriptovaluták kereskedelméből és azok befektetéseiből származó nyereség, valamint a tranzakciós célú zárolásából (staking) és bányászatából szerzett jövedelem utáni személyi jövedelemadó megfizetése alól. A rendelkezés a kriptotőzsdékre is kiterjed, mentességet biztosítva ezeknek a társasági adó és az ÁFA megfizetése alól.

Kazahsztán: új adószabályok vonatkoznak a digitális pénzügyi eszközökre

Január 13-án a kazah pénzügyminisztérium bejelentette, hogy 2023. január 1-jétől a digitális eszközök értékesítéséből származó tőkenyereség a személyi jövedelemadó hatálya alá kerül. Emellett 2023. április 1-jétől hatályba lépnek az adótörvény új rendelkezései, amelyek szabályozzák a kriptobányászatból és a csoportos kriotobányászati kooperációból (mining pool) származó jövedelmek adóztatását.

A törvény értelmében nem vonhatók le az adóból azok a költségek, amelyek az Astana Nemzetközi Pénzügyi Központ (AIFC - Astana International Financial Centre) által regisztrált tőzsdéken kívül értékesített digitális eszközök beszerzésével kapcsolatban merültek fel. Nem lehet az adót csökkenteni a digitális mining pool által biztosított szolgáltatások költségével sem.

A blogsorozat következő részében az ázsiai-csendes-óceáni térség és az amerikai kontinens adózási szabályai és az ezekkel kapcsolatos fejlemények kerülnek terítékre.

- Hirdetés -

A KATEGÓRIA TOVÁBBI CIKKEI

November végén érkezik a mozikba a Semmelweis

November 30-án kerül a mozikba a Semmelweis című film, amely az Oscar-díjra jelölt filmes mester, Koltai Lajos új rendezése. A premier felé vezető út egyik fontos állomásaként bemutatták az alkotás plakátját. (kiemelt kép: NFI)   Frank...

A sokoldalú és kreatív PR támogatja a növekedést

A PR reneszánszát hozta el, hogy mind nagyobb az igény a stratégiai gondolkodásra, a hitelesség, a társadalmi szerepvállalás és a céltudatosság egyre fontosabb az ügyfelek számára. A stabil piaci jelenléthez szükséges őszinte válaszok megadásában...

A Dikh TV és vidéki rádiók is bajba kerültek

Termékmegjelenítésre vonatkozó szabály be nem tartása és hatósági határozatban megállapított, műsorstruktúrával kapcsolatos követelmények nem megfelelő teljesítése miatt indít eljárást a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa a Dikh TV országos kereskedelmi televízió és...

Csomagolásmentes kiszállítással újít a Rossmann

Új, csomagolásmentes házhozszállítási lehetőséget kínál ügyfeleinek a Rossmann. A Rossmann saját autós futárszolgálata immáron szinte végtelenszer újra használható tartós táskákban szállítja ki a rendelt termékeket azoknak, akik rendelésük során ezt a fenntartható opciót választják....

Rekordszinten a fiatalok megtakarítása

Csúcsot döntött a fiatalok megtakarítása, ha a konkrét összeget nézzük: a második negyedévben átlagban 783 ezer forintja volt a 19-29 éveseknek a K&H ifjúsági index szerint, hasonlóan magas összegre a felmérés több mint tízéves...

Tényleg túl sokat netezünk?

A 18-65 éves internetező magyarok átlagosan 4 órát interneteznek egy hétköznapon a szabadidejükben. A Reacty Digital legújabb felmérése szerint ezt kevesen tartják problémának, pedig a túlzásba vitt netezés negatív hatásait a lakosság negyede szokta...

Így csökkenthetjük a rezsiköltséget

Az elmúlt évek energiapiaci bizonytalansága, az elszálló energiaárak, mind megmutatták, mennyire fontos, hogy csökkentsük a saját energiafelhasználásunkat. Otthonunk szigetelésével nemcsak energiát és pénzt spórolunk, hanem annak értékét is növeljük. Falusi CSOK-kal és a hozzá...

Bőven van mit behoznunk a digitális gazdaság területén

Az uniós ranglistán 22. helyen áll a magyar piac 43,8 pontjával, szemben az 50 pont feletti EU-s átlaggal. A lemaradás a cégvilágban is érezhető, ami részben az informatikushiánnyal, a képzett szakemberek iránti jelentős kereslettel...

Nagyot újított az LG

Az LG Electronics (LG) hamarosan elérhetővé teszi a Home Connectivity Alliance HCA 1.0 specifikációjának első kereskedelmi implementációját, amely az LG ThinQ okosplatformon keresztül lehetővé teszi a különféle márkájú készülékek összekapcsolását. Ez év végére a...

Kriptóban olcsóbb és átláthatóbb a jótékonykodás

Átlátható, jól nyomon követhető módja az adományozásnak a blokklánctechnológián alapuló átutalás. Ez a három fő előnye a kriptovalutában történő jótékonykodásnak a Binance által megkérdezett emberek szerint. Bár a legtöbben még mindig inkább hagyományos pénzügyi...
- Hirdetés -
- Hirdetés -

Legolvasottabb

Jövő héten rajtol a Múzeumok Őszi Fesztiválja

A tudomány és a technológia kapcsolata, a tudományos eredmények hiteles kommunikációja, valamint a természettudományok és a múzeumok kapcsolódási pontjaira fókuszál idén a Múzeumok Őszi Fesztiválja, amelyet szeptember 25. és november 12. rendeznek meg országszerte. A...

November végén érkezik a mozikba a Semmelweis

November 30-án kerül a mozikba a Semmelweis című film, amely az Oscar-díjra jelölt filmes mester, Koltai Lajos új rendezése. A premier felé vezető út egyik fontos állomásaként bemutatták az alkotás plakátját. (kiemelt kép: NFI)   Frank...

A sokoldalú és kreatív PR támogatja a növekedést

A PR reneszánszát hozta el, hogy mind nagyobb az igény a stratégiai gondolkodásra, a hitelesség, a társadalmi szerepvállalás és a céltudatosság egyre fontosabb az ügyfelek számára. A stabil piaci jelenléthez szükséges őszinte válaszok megadásában...

A Dikh TV és vidéki rádiók is bajba kerültek

Termékmegjelenítésre vonatkozó szabály be nem tartása és hatósági határozatban megállapított, műsorstruktúrával kapcsolatos követelmények nem megfelelő teljesítése miatt indít eljárást a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa a Dikh TV országos kereskedelmi televízió és...

Csomagolásmentes kiszállítással újít a Rossmann

Új, csomagolásmentes házhozszállítási lehetőséget kínál ügyfeleinek a Rossmann. A Rossmann saját autós futárszolgálata immáron szinte végtelenszer újra használható tartós táskákban szállítja ki a rendelt termékeket azoknak, akik rendelésük során ezt a fenntartható opciót választják....
- Hirdetés -

Podcast

Az oktatás akkor jó, ha felkészít az életre

Milyen kihívások, trendek jellemzik ma az oktatástechnológiát, hogy befolyásolja a diákokat a digitalizáció, lemarad-e a gyerek, ha nincs okostelefonja? Ezeket a témákat is megvitatták a Business Lounge szeptember 13-ai adásában, melynek egyik vendége az...

A hitelesség alapvető faktor

Hogy fest 2023-ban egy kereskedelmi televízió talent managementje, hogyan járulnak hozzá a TV2-nél megforduló arcok a brand erősítéséhez, és fordítva: miért „éri meg” nekik, ha a csatorna menedzseli őket, mint influenszereket? Ezeket a kérdéseket...

Beépült a mindennapokba az élőzenei élmény

Ha nyár, akkor fesztiválok – de vajon magukhoz tértek már az itthoni rendezvények a Covid okozta sokkból? Szervezésről, jegyértékesítésről, kis és nagy rendezvényekről volt szó többek között a Business Lounge augusztus másodikai adásában, melynek...

Don't Miss

Magas szinten gondolkodni

Rendszeres reklámkocsmák, éjszakai városfutások, a szakmai kezdetek, a legnagyobb kihívások, miért lehet imádni a marketingszakmát – többek között ezekről beszélt az idei TOP50 marketinges rangsor élén végző Szabó Béla a Marketing&Media magazinnak adott interjúban....

Önazonos kreátorokon, márkakollaborációkon és az AI-on lesz a hangsúly 2024-ben is

Hat éve erősíti a Coca-Cola csapatát Mérő Ádám, lelkesedése pedig azóta is töretlen a világ legértékesebb, legvonzóbb, állítása szerint legjobb marketinggel rendelkező márkája iránt. A tizenöt évnyi ügynökségi oldalt cserélte a brand oldali ügyfélszékre,...

Újra kell gondolni a hierarchiát a szervezetben

Művészettörténészként diplomázott, kulturális és kreatív elköteleződését pedig a Magyar Telekomnál kamatoztatja Kovács András Péter, aki jelenleg a családi szegmenskommunikációért felel és a Warm Up Talks legújabb adásában elárulja: mit jelent az agilis transzformáció, miért...

A felelős márka szerepe soha nem volt olyan fontos, mint ma

Ha a saját tevékenységünkre gondolunk, kulcsfontosságú lett, hogy felhívjuk a figyelmet a tudatosságra és a digitális és kiberbiztonságra ezeknek a technológiáknak a használata kapcsán, amiben a teljes piacnak óriási felelőssége van – mondta el...

A marketing a stratégia része lett a generációváltáson áteső Euronics-nál

Óriási előrelépések, arculat és szlogenváltás zajlott sok sikerrel az elmúlt években a legnagyobb magyar tulajdonban lévő magyar webshopnál, ahol most belül is transzformálnak: új vezetőket igazoltak, köztük Metykó Tibort, aki az építőiparból érkezett a...
- Hirdetés -

SzuperZöld

Csomagolásmentes kiszállítással újít a Rossmann

Új, csomagolásmentes házhozszállítási lehetőséget kínál ügyfeleinek a Rossmann. A Rossmann saját autós futárszolgálata immáron szinte végtelenszer újra használható tartós táskákban szállítja ki a rendelt termékeket azoknak, akik rendelésük során ezt a fenntartható opciót választják....

Klímapusztulás: a villamosenergia-ágazaton múlik minden

A villamosenergia-ágazat a kulcsa annak, hogy elérje a karbonsemlegességet az világ 2050-re, egyebek mellett ez áll az Atradius hitelbiztosító tanulmányában. Az ágazati kutatás szerint az energiatermelés felel az üvegházhatású gázkibocsátás 75 százalékáért. A szektor...

Nagy kihívás a fenntarthatóság a családi cégeknek

Két évük van a minimum 250 főt foglalkoztató cégeknek arra, hogy beépítsék üzleti folyamataikba az ESG szempontokat. A K&H családi vállalatok fenntarthatósági indexe szerint ez egyelőre nagy kihívás a cégeknek, mivel alig 10 százalékuk...

DATA

Labdarúgó Eb M4 Sport nézettség

Virágzik a sportturizmus, nagyot nőhet a szurkolók száma

Az Európa-szerte eltérő Covid-19 korlátozások ellenére is 60 százalékkal nőhet idén az új és visszatérő szurkolók száma a sporteseményeken az előző évhez képest. A Mastercard Sportgazdasági Indexe szerint egyre többen költenek olyan sportokra, melyeket...

Kisebbségben vannak a környezettudatos cégek

Bár jobban figyelnek a fenntarthatóságra a magyar nagyvállalatok, még mindig masszív kisebbségben vannak a környezettudatos cégek – többek között ez derül ki a K&H Bank felméréséből. A múlt év utolsó negyedében megkérdezett cégek majdnem...

Rekordmennyiségű reklám jelent meg tavaly a tévécsatornákon

2021-ben a teljes népesség naponta átlagosan 4 óra 54 percet töltött a tévékészülékek előtt, amely mindössze 1 perccel volt kevesebb, mint az egy évvel korábbi tévénézési idő – derül ki a Nielsen Közönségmérés adataiból....